Preskocit navigáciu

Výmena veliaceho pddôstojníka 3.NSB


Výmena veliaceho pddôstojníka 3.NSB

V stredu 26. júla 2017 došlo po tretí krát v krátkej histórii 3. Spojovacieho práporu NATO (3NSB) v Bydgoszcz v Poľsku k výmene na pozícií veliaceho poddôstojníka, ktorá je obsadzovaná profesionálnymi vojkami ozbrojených síl v hodnosti štábny nadrotmajster. Štábny nadrotmajster Martin Bernáth vystriedal po troch rokoch na tejto dôležitej poddôstojníckej pozícii štábneho nadrotmajstra Jána Bridu. Funkciu veliaceho poddôstojníka a zároveň zodpovednosť za túto jednotku prevzal od amerického štábneho nadrotmajstra Jeffreyho Grelu, ktorý reprezentoval NATO Spojovacie veliteľstvo (NCISG – NATO CIS GROUP).
Slávnostný akt odovzdania a prevztia funkcie veliaceho poddôstojníka 3NSB bol vykonaný symbolickým odovzdaním poddôstojníckej šable, ktorá reprezentuje charakter a rozhodnosť veliaceho poddôstojníka, ktorý v medzinárodnom prostredí plní základnú úlohu vo velení jednotky. Uvedený akt bol vykonaný po prvý krát v histórii práporov v podriadenosti NCISG. Zároveň však bude počiatkom novodobej tradície medzi veliacimi poddôstojníkmi NCISG.
„Pozícia veliaceho poddôstojníka v jednotke akou je 3. Spojovací prápor NATO v Bydgoszcz s jeho odlúčenými jednotkami DCM je v prvom rade výzvou pre riešenie bežných vojenských problémov ako aj zložitých systémových krokov nasadzovania personálu a jeho vyslania pre jednotlivé cvičenia severoatlantickej aliancie. Veliaci poddôstojník je dôležitá súčasť úzkeho tímu velenia práporu a preto jeho názor a odporúčania musí byť založené na osobných predpokladoch a profesionálnych skúsenostiach“ povedal počas svojho príhovoru štábny nadrotmajster Jeffrey Grela.
Veliteľ práporu podplukovník Michal Klement poďakoval odchádzajúcemu veliacemu poddôstojníkovi za kvalitne vykonanú prácu a podporu, ktorú počas svojho pôsobenia poskytoval veliteľovi a príslušníkom 3NSB. Privítal prichádzajúceho veliaceho poddôstojníka a aj napriek tomu, že pre neho ide o novú výzvu môže počítať s jeho plnou podporou.


Výmena veliaceho pddôstojníka 3.NSBVýmena veliaceho pddôstojníka 3.NSBVýmena veliaceho pddôstojníka 3.NSBVýmena veliaceho pddôstojníka 3.NSBVýmena veliaceho pddôstojníka 3.NSB 2Výmena veliaceho pddôstojníka 3.NSB 2

Autor: 3NSB , Foto: autor - Dátum: 27.07.2017
Čítanosť: 9550
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share