Preskocit navigáciu

Medzinárodné cvičenie Toxic Valley 2017


Medzinárodné cvičenie Toxic Valley 2017

Dňa 18. septembra 2017 začalo vo Výcvikovom a testovacom centre radiačnej, chemickej a biologickej ochrany (VTC RCHBO) Zemianske Kostoľany medzinárodné cvičenie Toxic Valley 2017. Riadiacim cvičenia je major Ing. Pavel TRÚCHLY príslušník odboru bojovej podpory operácií štábu strategického plánovania GŠ OS SR. Počas úvodného nástupu privítal cvičiacich v priestoroch VTC RCHBO aj veliteľ Národného centra pre EOD a RCHBO podplukovník Ing. Róbert CSASZÁR. Na samotnom cvičení participujú v pozícii cvičiacich príslušníci ozbrojených síl desiatich krajín. Hodnotenie interných procesov na cvičení je taktiež podporený centrami výnimočnosti JCBRN Def COE (CZE) a EOD COE (SVK). Obrovský záujem krajín NATO o cvičenie dokazuje aj prítomnosť pozorovateľov aj z ďalších krajín a to z Nemecka a Veľkej Británie a Talianska, ktoré prejavili záujem o výcvik a cvičenia v nasledujúcich rokoch. Úlohy cvičenia tento týždeň celkovo plní 168 cvičiacich a 54 kusov techniky.
Hlavným cieľom cvičenia Toxic Valley 2017 je precvičiť tímy SICA, predurčené na odber vzoriek a mobilné identifikačné laboratória vo vykonávaní identifikácie toxických chemických látok (TCHL) ako aj toxických priemyselných chemických látok v súlade so štandardami NATO. V úvode už piateho ročníka cvičenia boli zdôraznené jedinečné možnosti VTC RCHBO, kde je možné precvičiť a zjednotiť postupy odberu vzoriek, identifikácie TCHL, dekontaminácie a samotnú spoluprácu tímov pri plnení ich odborných úloh s reálnymi TCHL. Tak ako každý rok i teraz sú pre cvičiacich pripravené scenáre s novými výzvami, ktoré preveria ich odbornú a odborno-taktickú pripravenosť.
Cvičenie Toxic Valley 2017 je rozdelené do dvoch častí. Prvý týždeň v období od 18. septembra 2017 do 22. septembra 2017 je určený pre odberové tímy. V druhom týždni od 25. septembra 2017 do 29. septembra 2017 budú precvičené osádky mobilných chemických identifikačných laboratórií.
Odrazom narastajúceho kreditu cvičenia Toxic Valley v rámci NATO je fakt, že NATO Trainining &Exercise požiadal OS SR o možnosť validáci NATO štandardov pre odber vzoriek AEP-66 a Forenzného výcvikového konceptu. Oba validačné procesy budú vykonané v druhom týždni cvičenia.


Medzinárodné cvičenie Toxic Valley 2017Medzinárodné cvičenie Toxic Valley 2017Medzinárodné cvičenie Toxic Valley 2017Medzinárodné cvičenie Toxic Valley 2017

Autor: OdBPO ŠbSP , Foto: autor - Dátum: 19.09.2017
Čítanosť: 7885
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share