Preskocit navigáciu

V Zemianskych Kostoľanoch vyvrcholilo cvičenie Toxic Valley 2017


V Zemianskych Kostoľanoch vyvrcholilo cvičenie Toxic Valley 2017

Vo Výcvikovom a testovacom centre radiačnej, chemickej a biologickej ochrany (VTC RCHBO) Zemianske Kostoľany sa uskutočnilo v dňoch 18. až 29. septembra medzinárodné cvičenie Toxic Valley 2017. Podľa riadiaceho cvičenia majora Pavla Trúchleho, ktorý je príslušníkom štábu strategického plánovania GŠ OS SR sa celkovo na cvičení zúčastnili zástupcovia ozbrojených síl Slovenska, Českej republiky, Belgicka, Francúzska, Maďarska, Slovinska, Poľska, USA, centier Joint CBRN Defence COE vo Vyškove a EOD COE v Trenčíne, NAKA PZ SR a pozorovatelia z Veľkej Británie, Nemecka a Talianska. Spolu 184 cvičiacich a 54 kusov techniky.
Riadiaci cvičenia s uspokojením zdôrazňuje, že v poradí už piaty ročník cvičenia bol svojou účasťou, rozsahom i výsledkami veľmi úspešný. „Jeho prvá časť od 18. do 22. septembra bola zameraná na súčinnostné cvičenie odberových tímov. V druhej časti od 25. do 29. septembra plnili úlohy príslušníci mobilných chemických laboratórií. Zamerali sa aj na validáciu NATO doktrín. Hlavným cieľom tejto časti cvičenia bolo precvičiť mobilné identifikačné laboratória v identifikácii toxických chemických látok (TCHL) ako aj toxických priemyselných látok. Na samotnom cvičení sa podieľali príslušníci ozbrojených síl Českej republiky, Slovenska a Slovinska v pozícii cvičiacich. Systém hodnotenia interných procesov cvičenia laboratórií podporili vojenskí špecialisti pre danú oblasť z Maďarka, Nemecka a Poľska. Tieto tri krajiny už plánujú svoju aktívnu účasť v nasledujúcom roku.“
V druhej časti cvičenia plnilo úlohy celkom 115 cvičiacich a 24 kusov techniky. Na cvičisku ich privítal v priestoroch VTC RCHBO veliteľ Národného centra pre EOD a RCHBO podplukovník Róbert Csaszár. V priebehu cvičenia sa precvičila spolupráca odberových tímov a mobilných laboratórií v mnohonárodnom prostredí. Rovnako sa preverili aj stále operačné postupy, techniky a procedúry potrebné pre splnenie úloh odberových tímov pri manipulácií s toxickými chemickými látkami.
Na cvičení boli precvičené tímy SICA, predurčené na odber vzoriek a mobilné identifikačné laboratória v identifikácii toxických chemických látok (TCHL) ako aj toxických priemyselných chemických látok v súlade so štandardami NATO. Podľa majora Trúchleho všetci účastníci cvičenia Toxic Valley 2017 vysoko oceňovali možnosti, ktoré poskytuje Výcvikové a testovacie centrum radiačnej, chemickej a biologickej ochrany v Zemianskych Kostoľanoch. V tomto smere je jedinečné v celom regióne strednej Európy. Umožňuje precvičiť a zjednotiť postupy odberu vzoriek, identifikáciu TCHL, dekontamináciu i samotnú spoluprácu tímov pri plnení ich odborných úloh s reálnymi TCHL. Aj v tomto roku boli pre cvičiacich pripravené scenáre s novými výzvami, ktoré preverili ich odbornú a odborno-taktickú pripravenosť.
Odrazom narastajúceho kreditu cvičenia Toxic Valley v rámci NATO je aj skutočnosť, že NATO Trainining &Exercise požiadal OS SR o možnosť validácie NATO štandardov pre odber vzoriek AEP-66 a Forenzného výcvikového konceptu. Oba validačné procesy sa uskutočnili v druhej časti cvičenia. Validačný tím tvorili experti z Rakúska, Českej republiky, Španielska, Fínska, Maďarska, Talianska, Švédska a Veľkej Británie. Organizačne bol zastrešený NATO JCBRN Defence COE. Belgicko, Francúzsko a Slovensko podporili tento proces svojimi špecializovanými odberovými tímami SICA.
Samotný proces operačnej funkčnosti a relevantného obsahu dokumentov bol testovaný spomínanými špecialistami. Ich prácu a úsilie ocenil aj predstaviteľ NATO HQ v Bruseli Sam Hanze. Riadiaci cvičenia major Pavel Trúchly vysoko oceňuje prácu, ktorú v príprave a v priebehu cvičenia odviedli kapitán Matúš Glinda a major Ľuboš Trudič z GŠ OS SR, kapitán Miroslav Labaška z rožňavského práporu RCHBO a kapitán Martin Laurinc z NC EOD Nováky.


Zemianskych Kostoľanoch vyvrcholilo cvičenie Toxic Valley 2017Zemianskych Kostoľanoch vyvrcholilo cvičenie Toxic Valley 2017Zemianskych Kostoľanoch vyvrcholilo cvičenie Toxic Valley 2017Zemianskych Kostoľanoch vyvrcholilo cvičenie Toxic Valley 2017Zemianskych Kostoľanoch vyvrcholilo cvičenie Toxic Valley 2017 2Zemianskych Kostoľanoch vyvrcholilo cvičenie Toxic Valley 2017 2Zemianskych Kostoľanoch vyvrcholilo cvičenie Toxic Valley 2017 2Zemianskych Kostoľanoch vyvrcholilo cvičenie Toxic Valley 2017 2Zemianskych Kostoľanoch vyvrcholilo cvičenie Toxic Valley 2017 3Zemianskych Kostoľanoch vyvrcholilo cvičenie Toxic Valley 2017 3Zemianskych Kostoľanoch vyvrcholilo cvičenie Toxic Valley 2017 3Zemianskych Kostoľanoch vyvrcholilo cvičenie Toxic Valley 2017 3

Autor: MO SR Jozef ŽIAK, , Foto: Toxic Valley 2017 a autor - Dátum: 29.09.2017
Čítanosť: 4321
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share