Preskocit navigáciu

Príhovor NGŠ k 25. výročiu OS SR


Príhovor NGŠ k 25. výročiu OS SR

Dňa 1. januára 2018 sme oslávili 25. výročie Ozbrojených síl SR. 1. januára 1993 bola zákonom NR SR č. 3/1993 Z. z. zriadená Armáda SR a boli sformované orgány jej riadenia a velenia. V roku 2002 zákon NR SR č. 321/2002 o ozbrojených silách Slovenskej republiky upravil okrem názvu armády aj postavenie základných zložiek ozbrojených síl SR ako rozhodujúceho výkonného prvku systému obrany republiky, ich úlohy, použitie, riadenie, velenie, kontrolu, mobilizáciu a prípravu.

Svoje výročie sme si už tradične pripomenuli delostreleckými salvami, ktoré zazneli 1. januára 2018 o 14.00 hod. v Bratislave zo Sadu Janka Kráľa. OS SR si za celú dobu svojej existencie vybudovali vysokú dôveryhodnosť. Svoju profesionalitu preukazujú doma a v zahraničí.

Poslaním a povinnosťou ozbrojených síl Slovenskej republiky je podieľať sa na plnení úloh v čase výnimočného stavu alebo núdzového stavu, pri ktorom sú ohrozené životy a zdravie osôb alebo majetok a pri odstraňovaní jeho následkov. Ozbrojené sily v rámci poskytovania humanitárnej pomoci a v rámci vojenských cvičení plnia úlohy aj mimo územia Slovenskej republiky v zmysle záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z členstva v NATO a Európskej únie. Plnia tiež úlohy v mierových pozorovateľských misiách OSN, OBSE a EÚ.

S uspokojením dnes môžem konštatovať, že vytvárame a zdokonaľujeme reálne podmienky na zvyšovanie bezpečnosti a obranyschopnosti Slovenska a čoraz užšie sa začleňujeme do štruktúr a aktivít Severoatlantickej aliancie, pričom sa významnou mierou podieľame aj na mierových operáciách, súvisiacich s rozširovaním pásma bezpečnosti a stability bojom proti svetovému terorizmu.

Meniace sa bezpečnostné prostredie, sa nás bezprostredne dotýka, ozbrojené sily sú pripravené naň adekvátne reagovať. Či už implementáciou modernizačných opatrení, zvýšeným výcvikovým úsilím, prípravou aktívnych záloh, alebo dobrovoľnou vojenskou prípravou. Naším spoločným cieľom je chrániť a brániť záujmy Slovenskej republiky, jej občanov doma aj v zahraničí a k tomuto je potrebné smerovať všetko naše úsilie.

Vážení príslušníci OS SR a zamestnanci,

blahoželám Vám k 25. výročiu vzniku OS SR. Ďakujem za kvalitné plnenie všetkých úloh a do budúcnosti Vám želám veľa zdravia, šťastia, pracovného elánu a vytrvalosti pri zabezpečovaní podpory našim ozbrojeným silám. Zároveň vyslovujem presvedčenie, že ďalších 25 rokov bude v znamení ešte vyššej kvality, efektívnosti a flexibility, aby obyvatelia Slovenskej republiky boli na naše ozbrojené sily hrdí.Autor: OOd NGŠ , Foto: archív - Dátum: 02.01.2018
Čítanosť: 4782
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share