Preskocit navigáciu

Spolupráca JCBRN Defence COE a špecialistov RCHBO OS SR


Spolupráca JCBRN Defence COE  a špecialistov RCHBO OS SR

V priestoroch strediska RCHBO práporu RCHBO Rožňava sa v dňoch 5. až 9. februára uskutočnil kurz v spôsobe vyhodnocovania rchb situácie CBRN Warning and Reporting – Manual Procedures Course“ pod vedením lektorov z Joint chemical biological radiological nuclear defence Centre of excellence Vyškov (JCBRN COE).
Na kurze sa zúčastnili špecialisti RCHBO zaoberajúci sa činnosťami vyhodnocovania radiačnej, chemickej a biologickej situácie v OS SR. Cieľom kurzu bolo nielen upevnenie už získaných vedomosti o postupoch vyhodnocovania, ale najmä praktické precvičovanie postupov v súlade s aktuálnymi aliančnými dokumentmi pojednávajúcimi o spôsobe vyhodnocovania rchb situácie. V priebehu kurzu sa teoretická časť striedala s praktickou a dôraz bol kladený predovšetkým na formát a spôsoby zostavovania správ a na odovzdávanie informácií spojených s použitím jadrových, chemických a biologických zbraní a únikom toxických priemyselných látok. Následne bolo precvičené hlásenie chemických, biologických, rádiologických útokov, jadrových úderov a následnej kontaminácie. Taktiež bolo predmetom kurzu predpovedanie priestorov ohrozenia vzniknutých po únikoch toxických priemyselných látok a v neposlednom rade vyhodnocovanie rchb situácie za účelom vytvorenia operačného obrazu v prospech veliteľa operácie.
Kurz prispel nielen k zosúladeniu štandardných postupov týkajúcich sa vyhodnocovania rchb situácie, ale aj k rozšíreniu vzájomnej spolupráce medzi príslušníkmi OS SR a JCBRN Defence COE.


Spolupráca JCBRN Defence COE  a špecialistov RCHBO OS SRSpolupráca JCBRN Defence COE  a špecialistov RCHBO OS SRSpolupráca JCBRN Defence COE  a špecialistov RCHBO OS SRSpolupráca JCBRN Defence COE  a špecialistov RCHBO OS SRSpolupráca JCBRN Defence COE  a špecialistov RCHBO OS SR 2Spolupráca JCBRN Defence COE  a špecialistov RCHBO OS SR 2Spolupráca JCBRN Defence COE  a špecialistov RCHBO OS SR 2

Autor: prrchbo , Foto: autor - Dátum: 20.02.2018
Čítanosť: 4733
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share