Preskocit navigáciu
VYHLADÁVANIE

Kalendár udalostí

Predchádzajúci mesiac Nasledujúci mesiac
Júl 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    


Vyhlásenie o prístupnosti

Hlavné úlohy


Poslaním 905. centra špecializovanej bojovej podpory Nováky je pôsobiť ako výcvikové a školiace zariadenie rezortu MO SR pre pyrotechnikov, EOD špecialistov, odborný muničný personál na práce s výbušninami a muníciou, ako aj pre špecialistov RCHBO na prácu s reálnymi chemickými látkami s autorizáciou na vydávanie oprávnení.
Pôsobiť taktiež ako autorizované pracovisko pre výrobu a nakladanie s reálnymi chemickými látkami, vykonávanie analýz toxických chemických látok a tvorbu operačných postupov na obnovu bezpečnosti (RSP – Render Safe Procedures) pre rezort obrany a orgány štátnej správy a samosprávy. Ďalej plniť úlohy poskytovateľa doktrinálneho prostredia a 24/7 (vyžiadanej) podpory (Reach-Back) pre jednotky nasadené v operáciách MKM a DKM, ako aj pre podporu operačného úsilia pre oblasť EOD a RCHBO.

Hlavné úlohy 905. centra špecializovanej bojovej podpory:
 1. Ako Výcvikové a školiace zariadenie zabezpečiť:
  • prípravu a vykonávanie kurzov pre pyrotechnikov, EOD špecialistov, odborný muničný personál na práce s výbušninami a muníciou a špecialistov RCHBO pre potreby OS SR, MO SR, MV SR, MS SR a zmluvných zahraničných ozbrojených síl;
  • vydávanie oprávnení a certifikátov o absolvovaní odborných kurzov pyrotechnikov, EOD špecialistov, odborného muničného personálu a špecialistov RCHBO;
  • na základe predložených žiadostí jednotlivcov nostrifikáciu pyrotechnických a EOD oprávnení, iných oprávnení na práce s výbušninami a muníciou, oprávnení pre RCHBO špecialistov získaných v školiacich zariadeniach mimo rezort obrany, alebo v zahraničí;
  • vedenie aktualizovanej databázy a prehľadu pyrotechnikov, EOD a RCHBO špecialistov aktualizovanú databázu pyrotechnikov a vykonáva nostrifikáciu nadobudnutých oprávnení v iných školiacich zariadeniach;
  • prípravu a realizáciu kurzov, výcviku, národných a medzinárodných cvičení v zariadeniach centra (napr. Výcvikovom a testovacom centre RCHBO);
  • podporu výcviku a kurzov organizovaných NATO EOD COE Trenčín, pokiaľ to nezasiahne do plánovaného výcviku a aktivít NC EOD a RCHBO a to formou poskytnutia špecialistov EOD a špecializovaného materiálu.


 2. Ako autorizované pracovisko zabezpečiť:
  • prostredníctvom referenčného chemického laboratória ako národnej akreditovanej autority vykonávanie potvrdzujúcich analýz toxických chemických látok v prospech OS SR, orgánov štátnej správy a samosprávy k čomu zároveň vyčleniť odborne vyškolený personál pre podporu domáceho krízového manažmentu;
  • vykonávanie analýz chemických látok nachádzajúcich sa v zásobách OS SR, prípravu technologických postupov a návrhov opatrení na obnovu zásob;
  • výrobu toxických chemických látok pre ochranné účely, potreby zabezpečenia testovania a odborného výcviku a pre potreby vykonávania chemických analýz;
  • vykonávanie skúšok a vytváranie operačných postupov a opatrení na obnovenie bezpečnosti (RSP-Render Safe Procedures) na dostupnú domácu a zahraničnú muníciu;
  • spracovanie záverov skúšok RSP a ich predloženie validačnej komisii MO SR;
  • vykonávanie testovania a skúšok špecializovaného pyrotechnického, EOD a RCHBO materiálu (napr. v rámci vojskových skúšok, užívateľských skúšok apod.) a predloženie záverov a odporúčaní, prostredníctvom relevantných zložiek GŠ OS SR do komisie pre vedecko-technický rozvoj;


 3. Ako poskytovateľ doktrinálneho prostredia a 24/7 podpory zabezpečiť:
  • 24/7 EOD (EOD IS) a RCHBO („CBRN Reach Back“) informačnú podporu, na základe vyžiadania pre všetky jednotky a veliteľstvá OS SR nasadené v rámci operácií MKM a DKM;
  • vyčleňovanie Skupiny analytického zabezpečenia pre riešenie analýzy TCHL v rámci domáceho krízového manažmentu;
  • vykonávanie analýz EOD a RCHBO NATO a EU doktrín a štandardov, vypracovávanie odborných stanovísk pre ich ratifikáciu a následnú implementáciu do OS SR;
  • zhromažďovanie, spravovanie a validovanie informácií o munícii do EOD informačného systému a zároveň koordináciu poskytovania týchto informácií v prospech aliančných partnerov NATO;
  • zhromažďovanie a vyhodnocovanie poznatkov a skúseností z práce s výbušninami, muníciou, a TCHL, z operačných a taktických postupov, ich následnú analýzu a vypracovanie návrhov opatrení na zlepšenie v rámci procesu „Lessons Learned“.


Skočiť na menu


Share