Preskocit navigáciu

Aktuálne vyhlásené výberové konania


Názov Popis Stiahnuť
Výberové konanie na obsadenie voľných funkcií v štátnej službe profesionálnych vojakov. 1DS/2018 [pdf] Riaditeľ Personálneho úradu OS SR podľa § 18 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov Ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 281/2015 Z.z.“) a v súlade so Služobným predpisom č. 112/2015 o podrobnostiach o výberovom konaní, o vytvorení a zložení výberovej komisie a o vyhodnotení výsledkov výberového konania vyhlasuje 26. septembra 2017 výberové konanie na obsadenie voľných funkcií v štátnej službe profesionálnych vojakov.

Druh štátnej služby: dočasná alebo stála štátna služba podľa § 27 a § 29 zákona č. 281/2015 Z.z.

Názov funkcie: Funkcie sú uvedené v „Zozname funkcií zaradených do výberového konania 1DS/2018 a prehľade ďalších požiadaviek“

Predpokladaný nástup: február a marec 2018

Žiadosť (písomnú alebo podanú elektronickými prostriedkami podpísanú zaručeným elektronickým podpisom) je potrebné doručiť regrutačnej skupine podľa miesta trvalého bydliska najneskôr do 18. októbra 2017. Ak občan podá žiadosť elektronickými prostriedkami nepodpísanú zaručeným elektronickým podpisom, je potrebné doručiť žiadosť aj písomne najneskôr do 5 dní odo dňa podania žiadosti elektronickými prostriedkami.
Výberové konanie na obsadenie voľných funkcií v štátnej službe profesionálnych vojakov. 1DS/2018 [pdf] (384.56 kB)

Skočiť na menu


Share