Preskocit navigáciu

Cvičenie Mnohonárodného práporu vojenskej polície NATO je u konca


Cvičenie Mnohonárodného práporu vojenskej polície NATO je u konca

Celoročná odborná príprava Mnohonárodného práporu vojenskej polície NATO (NATO MNMPBAT) vyvrcholila v Brne v záverečnom cvičení CAX Sharp Lynx 2018, ktoré sa konalo od 28. mája do 8. júna v Centre simulácií a trenažérových technológií (CSTT). Cvičenia sa zúčastnilo celkom 96 vojenských policajtov a podieľalo sa na ňom 18 operátorov zo 7. mechanizovanej brigády z Hranic a 14 zamestnancov CSTT.

Vojenskí policajti Českej republiky, Chorvátska, Poľska a Slovenska absolvovali náročné štrnásťdenné tréningy, ktoré prebiehali na moderných simulačných systémoch. Cvičenia sa zúčastnili aj členovia Národnej gardy Spojených štátov amerických, ktorí tu plnili úlohu pozorovacieho a poradného tímu. Cieľom cvičenia bolo zjednotiť operačné postupy pri plánovaní a realizácii zahraničných operácií vojenskej polície.


CSTT je jedinečné výcvikové zariadenie AČR s celoarmádnou pôsobnosťou. Využíva 3 typy simulácií na sofistikovaných systémoch pre riadenie a vyhodnocovanie cvičení, ktoré sú v súlade so štandardami a požiadavkami NATO. Pre vykonanie operácie Sharp Lynx 2018 vytvorilo podmienky s využitím systému OTB, ktorý vďaka svojmu veľkému rozlíšeniu umožňuje simuláciu úplne detailného vykonávania policajných činností. Cvičenie CAX (Computer Assisted excercise) bolo riadené pomocou systému Jemma (Joint Exercise Management Module). CSTT bežne spolupracuje s jednotlivými prvkami Integrovaného záchranného systému. Pri príprave a realizácii simulácie boli využité skúsenosti z projektov realizovaných pre činnosti Polície Českej republiky a asymetrické činnosti plnené v operáciách na území Afganistanu.


Námet cvičenia odrážal aktuálnu bezpečnostnú situáciu na území Európy ovplyvnenú migračnou krízou. Vymyslený členský štát NATO - Alfaland - požiadal pri riešení zložitej bezpečnostnej situácie o asistenciu a pomoc Severoatlantickú alianciu. Na základe dohody medzi vládou Alfaland a NATO bola vytvorená dohoda (SOFA) o vyslaní koaličného zoskupenia pre riešenie tejto bezpečnostnej krízy. Súčasťou zoskupenia je aj NATO MNMPBAT. Mnohonárodný prápor si tak mohol vyskúšať niektoré prvky stabilizačných operácií a úzku kooperáciu s bezpečnostnými zložkami štátu Alfaland. V mnohých prípadoch bol dokonca nútený plne nahradiť lokálnu políciu. Neľahkou úlohou pre prápor bolo plánovanie a príprava dokumentácie pre vybudovanie zadržiavacieho zariadenia, ktoré malo slúžiť pre dočasné umiestnenie osôb utekajúcich zo svojich domovov v dôsledku konfliktu.


Jedným z dôležitých precvičovaných aspektov bola krízová komunikácia s médiami. V súčasnej dobe hrajú médiá zásadnú úlohu v utváraní názorov na akúkoľvek problematiku. V prípade bojového konfliktu potom môžu rozhodnúť o jeho celkovom vývoji. Negatívny postoj obyvateľstva k činnosti vykonávanej nasadenými koaličnými jednotkami možno vyvolať zneužitím informácií či nepravdivými správami. Ako sa s tým vysporiadať, ako obstáť počas interview s novinármi - to všetko mali za úlohu poručík Nikola Hájková, ktorá v prápore má funkciu informačného dôstojníka a veliteľ práporu major Radek Ocelka, ktorý bol veľmi často v nadväznosti na vzniknuté incidenty konfrontovaný novinármi. Pomocnú ruku im v tejto oblasti podala rotmajsterka Bethany Anderson, príslušníčka americkej Národnej gardy Texas, ktorá je špecialistkou na vzťahy s verejnosťou.


V pondelok 4. júna navštívili cvičenie hlavný funkcionári vojenskej polície Maďarska, Slovenska a Českej republiky. Riaditeľ slovenskej Vojenskej polície plukovník Michal Migát a náčelník Vojenskej polície Českej republiky brigádny generál Pavel Kříž mohli na vlastné oči vidieť, s akým nasadením ich podriadení plnia stanovené úlohy. Veliteľ vojenskej polície Maďarska brigádny generál Sándor Mergancz bol oboznámený s históriou i funkciou mnohonárodného práporu a boli mu predstavené všetky možnosti a technologické prvky simulačného centra.


Jednotka NATO MNMPBAT dostávala každý deň spätnú hodnotiaca väzbu o kvalite plnenia zadaných úloh. Vo štvrtok 7. júna bolo cvičenie ukončené a zároveň bola vydaná záverečná správa s detailným vyhodnotením jednotlivých incidentov. Zmyslom tohto cvičenia bolo najmä zasvätiť nových príslušníkov práporu do projektu, odovzdávať si cenné skúsenosti z medzinárodných operácií a naučiť sa správne komunikovať v medzinárodnom prostredí. Súčasťou cvičenia boli samozrejme všadeprítomní príslušníci hodnotiaceho tímu, ktorých konštruktívna kritika je nevyhnutným predpokladom pre ďalšie zvyšovanie profesionality NATO MNMPBAT.


Na sklonku tohto roku prevezme predsedníctvo v riadiacej rade projekte NATO MNMPBAT Chorvátsko a bude zodpovedné za naplánovanie a vykonanie štábneho cvičenia práporu s čiastočným vyvedením vojsk na svojom území v roku 2019.


Cvičenie Mnohonárodného práporu vojenskej polície NATO je u koncaCvičenie Mnohonárodného práporu vojenskej polície NATO je u koncaCvičenie Mnohonárodného práporu vojenskej polície NATO je u koncaCvičenie Mnohonárodného práporu vojenskej polície NATO je u koncaCvičenie Mnohonárodného práporu vojenskej polície NATO je u koncaCvičenie Mnohonárodného práporu vojenskej polície NATO je u konca

Autor: por. Nikolka Hájková z VP ČR , Foto: por. Nikolka Hájková z VP ČR - Dátum: 15.06.2018
Čítanosť: 5998
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share