Preskocit navigáciu

Výcvik aktívnych záloh v roku 2019 - informácia


Výcvik aktívnych záloh v roku 2019 - informácia
         Vojenská polícia plánuje v budúcom roku vycvičiť 15 vojakov v zálohe zaradených do aktívnych záloh. Vojaci v zálohe, ktorí spĺňajú podmienky sa môžu do 31. augusta 2018 prihlasovať do aktívnych záloh prostredníctvom regrutačnej skupiny v krajskom meste podľa miesta svojho trvalého bydliska. Pravidelné cvičenie bude prebiehať v Odbore krízového manažmentu, výcviku a kynológie VP Vlkanová-Hronsek  od 10. júna do 21. júna 2019.
 
         Vojakovi v aktívnej zálohe patrí v zmysle zákona motivačný príspevok 600 eur ročne po splnení predpokladu, že absolvuje aspoň 75 % doby pravidelného cvičenia. Vojakovi v aktívnej zálohe, ktorý je zamestnancom patrí okrem motivačného príspevku aj pomerná časť hodnostného platu, naturálne náležitosti, náhrady cestovného za cestu z miesta pobytu do miesta pravidelného cvičenia alebo do miesta nástupu na plnenie úloh ozbrojených síl a späť ako aj náhrada mzdy podľa Zákonníka práce, ktorá sa refunduje zamestnávateľovi. Vojakovi v aktívnej zálohe, ktorý je samostatne zárobkovo činnou osobou, patria tie isté náležitostí ako zamestnancovi s tým rozdielom, že namiesto náhrady mzdy sa mu preplatí náhrada príjmu z podnikania. Rezort obrany bude refundovať zamestnávateľom vojakov v aktívnych zálohách aj ich náklady spojené s platením poistného za zamestnávateľa na sociálne poistenie a na verejné zdravotné poistenie.
 
         Podrobnejšie informácie vám poskytnú pracovníci uvedených regrutačných skupín. Informácie týkajúce sa kontaktov na regrutačné skupiny sú uverejnené na webovej stránke https://www.regrutacia.sk/50-sk/regrutacne-skupiny/.
 
         Potrebné tlačivá je možné získať aj na webovej stránke http://www.mosr.sk/oznamenie-ministerstva-obrany-sr-o-moznosti-zaradenia-vojakov-v-zalohe-do-aktivnych-zaloh/.


Autor: Vojenská polícia - Dátum: 27.06.2018
Čítanosť: 5544
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share