Preskocit navigáciu

Zasadanie riadiacej skupiny projektu TISA na Ukrajine


Zasadanie riadiacej skupiny projektu TISA na Ukrajine

Za účasti 2. zástupcu náčelníka Generálneho štábu – náčelníka štábu OS SR sa v dňoch 2. - 5. októbra 2018 v Ľvove (UKR) konalo zasadanie riadiacej skupiny projektu TISA. Mnohonárodný projekt TISA je zameraný na riešenie krízových situácií v spojitosti s povodňami v povodí rieky Tisa. Súbežne so zasadaním riadiacej skupiny zasadala aj pracovná skupina mnohonárodného projektu TISA, ktorej účastníkmi boli príslušníci odboru bojovej podpory operácií /ŠbSP GŠ OS SR.
Jedným z kľúčových bodov zasadnutia bolo aj prerokovanie prístupovej iniciatívy Ozbrojených síl Rakúska do projektu Mnohonárodného ženijného práporu, ako i rozšírenie zmluvného územia projektu o povodie rieky Dunaj. Signatárske krajiny projektu TISA – Maďarsko, Rumunsko, Slovenská republika a Ukrajina - uvítali túto iniciatívu a vyjadrili plnú podporu k začatiu prístupových jednaní s predstaviteľmi Ozbrojených síl Rakúska.
V rovnakom období bolo ako súčasť projektu organizované i cvičenie Blonde Avalanche 2018, ktorého sa zúčastnili aj ženisti zo Ženijného práporu Sereď. Cieľom cvičenia bolo preveriť a zosúladiť činnosť štábu Mnohonárodného ženijného práporu TISA v rámci plnenia úloh v operáciách domáceho krízového manažmentu, pri odstraňovaní následkov povodní v povodí rieky TISA. Spoločné cvičenie bolo 16. v poradí v histórii projektu a opäť prispelo k upevneniu interoperability pri nasadení v operáciách zameraných na odstraňovanie následkov živených pohrôm. Na záver cvičenia bol UKR partnerom organizovaný DVDay za účasti ZNGŠ zúčastnených krajín.


Zasadanie riadiacej skupiny projektu TISA na UkrajineZasadanie riadiacej skupiny projektu TISA na Ukrajine

Autor: OdBPO/ŠbSP , Foto: autor - Dátum: 09.10.2018
Čítanosť: 1179
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share