Preskocit navigáciu

Mobilizačné cvičenie Košice 2018


Mobilizačné cvičenie Košice 2018
V dňoch 17. – 19. októbra 2018 bolo u 23. motorizovaného práporu Trebišov (23.mopr Trebišov) v priestoroch kasárni kapitána Jána Nálepku vykonané Mobilizačné cvičenie Košice 2018 v súčinnosti s okresným úradom v sídle kraja. Cvičenie bolo vykonané na tému: „Preverenie činnosti okresných úradov po vyhlásení vojnového stavu a nariadení čiastočnej mobilizácie ozbrojených síl a súčinnosti s určenými subjektmi Košického kraja a 23.mopr Trebišov“.
Ciele mobilizačného cvičenia boli splnené. Bola preverená vzájomnú súčinnosť Okresným úradom Košice s 23.mopr Trebišov pri jeho doplňovaní vojakmi v zálohe a vecnými prostriedkami. Taktiež bola reálne preverená činnosť vykonávateľov vo vytváraných skupinách na jednotlivých pracoviskách podľa rozkazu náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR na uvedenie Ozbrojených síl SR do bojovej pohotovosti a na doplnenie útvaru na tabuľky vojnových počtov v čase vojny a vojnového stavu. Reálne bol vykonaný príjem cvičného doplnku v počte 10 osôb a 3 ks vecných prostriedkov. Na jednotlivých pracoviskách bola vykonaná ich prezentácia a prijatie, vykonanie lekárskych prehliadok, vystrojenie, a u vecných prostriedkov ich prevzatie od dodávateľov, zoradenie prevzatých vecných prostriedkov po doplnení pohonných hmôt v miestach určených pre organizačné zložky útvaru.
V rámci Mobilizačného cvičenia Košice 2018 bola pre príslušníkov Okresných úradov vykonaná ukážka reálnej činnosti 23.mopr Trebišov prijatia osôb a vecných prostriedkov z civilného sektoru.

Mobilizačné cvičenie Košice 2018Mobilizačné cvičenie Košice 2018Mobilizačné cvičenie Košice 2018Mobilizačné cvičenie Košice 2018

Autor: por. Mgr. Matej ŠTITNICKÝ- Právny poradca , Foto: nrtm. Miloš RADIČ- Veliaci poddôstojník práporu - Dátum: 22.10.2018
Čítanosť: 9381
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share