Preskocit navigáciu

Smernica náčelníka generálneho štábu a plány prípravy na rok 2019 sú schválené


Smernica náčelníka generálneho štábu a  plány prípravy na rok 2019 sú schválené

Náčelník generálneho štábu v utorok, 11 decembra, schválil smernicu a plány prípravy podriadených veliteľstiev a útvarov, čím zavŕšil proces plánovania činnosti na nasledujúci rok.
Plánovací proces bol zameraný na postupné posilňovanie operačnej pripravenosti ozbrojených síl SR a to prostredníctvom vyváženého zvyšovania kvality štyroch pilierov, ktorými sú vzdelaný a schopný personál, moderná výzbroj, náročný výcvik a vôľa, morálka a disciplína príslušníkov OS SR.  Zároveň však bol tohtoročný spôsob výnimočný aplikovaním princípov operačného plánovania umožňujúce následný priebežný monitoring dosahovaných výsledkov.
Generálporučík Zmeko k schváleným plánom uviedol: "V roku 2019 budeme intenzívnejšie cvičiť a zároveň sa pripravovať na prijatie novej výzbroje. Dva mesiace intenzívnej práce štábov vyústili do schválenia mojej novej Smernice a plánov prípravy veliteľov síl a priamo podriadených útvarov Ozbrojených síl Slovenskej republiky vo výcvikovom roku 2019. Výzvy, ktoré pred nami stoja v roku 2019 si vyžiadali zásadnú zmenu prístupu k plánovaniu prípravy v nasledujúcom roku. Uplatnením overených nástrojov operačného plánovania aj pri plánovaní nového výcvikového roku sme pripravili plán prípravy, ktorý jasne definuje hlavné línie úsilia, ciele a merateľné ukazovatele, prostredníctvom ktorých budeme priebežne monitorovať stav prípravy útvarov a zariadení ozbrojených síl. Našou hlavnou ambíciou je na konci roku 2019 dosiahnuť vyššiu úroveň pripravenosti útvarov na operačné použitie. Budeme aj naďalej plniť operačné úlohy v medzinárodnom krízovom manažmente a v rámci medzinárodnej vojenskej spolupráce a začneme postupne implementovať projekty spôsobilostí k hlavným projektom vyzbrojovania. Osobitne sa zameriame na nábor nových profesionálnych vojakov, na prípravu personálu pre novo zavádzanú výzbroj, na dobrovoľnú vojenskú prípravu a na prípravu aktívnych záloh. Budeme skvalitňovať procesy súvisiace so starostlivosťou o technický stav výzbroje. Budeme hľadať riešenia na zlepšenie logistickej infraštruktúry pre novo zavádzanú výzbroj a na podporu systémového prístupu k rozvoju infraštruktúry v užívaní ozbrojených síl SR."


Smernica náčelníka generálneho štábu a  plány prípravy na rok 2019 sú schválenéSmernica náčelníka generálneho štábu a  plány prípravy na rok 2019 sú schválenéSmernica náčelníka generálneho štábu a  plány prípravy na rok 2019 sú schválenéSmernica náčelníka generálneho štábu a  plány prípravy na rok 2019 sú schválenéSmernica náčelníka generálneho štábu a  plány prípravy na rok 2019 sú schválené 2Smernica náčelníka generálneho štábu a  plány prípravy na rok 2019 sú schválené 2Smernica náčelníka generálneho štábu a  plány prípravy na rok 2019 sú schválené 2

Autor: OOd NGŠ , Foto: OOd NGŠ - Dátum: 12.12.2018
Čítanosť: 5368
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share