Preskocit navigáciu

Prevencia kriminality v podmienkach Ministerstva obrany Slovenskej republiky


Prevencia kriminality v podmienkach Ministerstva obrany Slovenskej republiky
Dňa 15.05.2019 sa v Posádkovom klube Trenčín uskutočnilo odborné zhromaždenie pracovníkov poverených prevenciou kriminality v útvaroch, úradoch a zariadeniach Ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktoré zorganizovalo Oddelenie odhaľovania a dokumentovania trestnej činnosti Vojenskej polície.
Odborné zhromaždenie riadil vedúci uvedeného oddelenia mjr. Ing. Danko Bujna za účelom potreby vykonať analýzu dosiahnutých výsledkov plnenia úloh v oblasti prevencie kriminality, ktoré pre Ministerstvo obrany Slovenskej republiky vyplývajú z prijatých vládnych i rezortných dokumentov, z analýzy bezpečnostnej situácie v Ozbrojených síl Slovenskej republiky a z potreby vytýčiť si ďalšie opatrenia na zvyšovanie vojenskej disciplíny a poriadku a  na zníženie protispoločenských javov v ďalšom období. Vo vyhodnotení plnenia úloh prevencie kriminality boli konštatované pozitívne výsledky, ktoré Ministerstvo obrany Slovenskej republiky v hodnotenom období na tomto úseku dosiahlo. Súčasťou programu odborného zhromaždenia bolo aj vyhodnotenie poriadkovej a dopravno-bezpečnostnej situácie a ochrany objektov za rok 2018 príslušníkmi Oddelenia policajných činností Vojenskej polície. Počas odborného zhromaždenia odprezentovali plnenie úloh v súlade s prioritami prevencie kriminalityv podmienkach Ministerstva obrany Slovenskej republiky aj zástupcovia veliteľstiev pozemných a vzdušných síl.

Prevencia kriminality v podmienkach Ministerstva obrany Slovenskej republiky

Autor: Vojenská polícia - Dátum: 17.05.2019
Čítanosť: 5167
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share