Preskocit navigáciu

Promócie v Akadémii ozbrojených síl


Promócie v Akadémii ozbrojených síl V akademickom roku 2019/2020 ukončilo v Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika (AOS) I. stupeň vysokoškolského vzdelania 62 študentov a získali titul „bakalár“ (Bc.), ako vojaci 1. stupňa a 53 študentov ukončilo II. stupeň vysokoškolského vzdelania s titulom Ing./Mgr. v hodnosti poručík. V zmysle platných opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR z 3.7.2020 sa promočný akt odovzdávania diplomov konal bez účasti verejnosti.
Z celého podujatia bol zaistený priamy prenos prostredníctvom internetového spojenia (videomost). Diplomy z rúk rektora akadémie doc. Ing. Jozefa Putteru, CSc. si v aule prevzali všetci absolventi I. stupňa vysokoškolského vzdelávania, ktorí absolvovali trojročné denné štúdium v akreditovaných študijných programoch Bezpečnosť a obrana štátu, Elektronické zbraňové systémy, Vojenské spojovacie a informačné systémy, Zbraňové systémy, zbrane a ich časti.
Na slávnostnom akte odovzdávania diplomov nechýbali hymna, zástava, promočný senát, insígnie školy, taláre, ocenenie najlepších a príhovor rektora, v ktorom vyzdvihol AOS ako jedinú vzdelávaciu inštitúciu v SR, ktorá poskytuje vysokoškolské vzdelanie v 3 stupňoch, orientovaných pre potreby ozbrojených síl. Rozobral pojmy „vojenské vysokoškolské vzdelanie“ z hľadiska znalostí, kvality akademickej a vojenskej prípravy, etických noriem, tradícií, zmien a ambícií.
Okrem iného uviedol, že boj s pandémiou COVID - 19 neskončil a využil priamy prenos z podujatia a srdečne pozdravil rodičov, starých rodičov a príbuzných absolventov aspoň na diaľku.
Za výborné výsledky v oblasti štúdia udelil rektor mimoriadne štipendium študentom v bakalárskom stupni v jednotlivých študijných programoch:
v študijnom programe Bezpečnosť a obrana štátu: voj. 1. st. Bc. Terézii Dubovcovej, v študijnom programe Elektronické zbraňové systémy voj. 1. st. Bc. Milanovi Pakošovi, v študijnom programe Vojenské spojovacie a informačné systémy voj.1. st. Bc. Štefanovi Kopeckému a v študijnom programe Zbraňové systémy, zbrane a ich časti voj. 1. st. Bc. Marekovi Klinovskému.
Poďakoval pedagógom, veliteľom a zamestnancom za prácu v záujme prípravy študentov na ich budúce povolanie a študentom poprial, aby ďalšie 2 roky magisterského a inžinierskeho štúdia, ktoré si zvolili, využili čo najlepšie v záujme svojej prípravy na výkon náročného povolania.
Rektor ďalej odovzdal diplomy prítomným absolventom II. stupňa vysokoškolského vzdelania a udelil mimoriadne štipendium za vynikajúce výsledky v oblasti štúdia najlepšej absolventke II. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe Bezpečnosť a obrana štátu por. Mgr. Monike Papšovej.
Absolventom externého magisterského/inžinierskeho štúdia poprial úspešný vstup do kariéry.

Promócie v Akadémii ozbrojených sílPromócie v Akadémii ozbrojených sílPromócie v Akadémii ozbrojených sílPromócie v Akadémii ozbrojených síl

Autor: -hg- , Foto: -hg- - Dátum: 10.07.2020
Čítanosť: 5971
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share