Preskocit navigáciu

Príslušníci jednotky MS OSN UNFICYP – SLOVCON ocenení ,,Čestným odznakom MiV SR COVID-19“


Príslušníci jednotky MS OSN UNFICYP – SLOVCON ocenení ,,Čestným odznakom MiV SR COVID-19“

Dňa 23. februára 2021 sa v priestoroch veliteľstva Sektoru 4 vo Famaguste uskutočnil slávnostný nástup vybraných príslušníkov jednotky MS OSN UNFICYP pri príležitosti udelenia „Čestného odznaku ministra vnútra Slovenskej republiky COVID-19“. Nástup bol zrealizovaný za dodržania platných protiepidemiologických opatrení v priestore operácie.
Veliteľ SLOVCON pplk. Ján HRIC odovzdal v mene ministra vnútra SR celkovo 6 ,,čestných odznakov“ príslušníkom Čestnej stráže prezidenta SR, Raketometného oddielu a Národného centra vojenskej dopravy.
Všetci odmenení príslušníci jednotky SLOVCON boli navrhnutí materskými útvarmi OS SR za nasadenie a plnenie asistenčných úloh počas prvej vlny pandémie ochorenia COVID-19.
„Čestný odznak ministra vnútra Slovenskej republiky COVID-19“ je symbolom spoločného úsilia v boji s novodobým nepriateľom v podobe celosvetovej pandémie a zároveň symbolom vďaky za profesionálny prístup k plneniu náročných úloh v priebehu roku 2020.
Veliteľ SLOVCON v krátkom príhovore poďakoval všetkým odmeneným vojakom nie len za ich profesionálny a obetavý prístup v boji s vírusom COVID-19 ale zároveň vyzdvihol ich vzorné plnenie povinností počas nasadenia v operácii UNFICYP.


Príslušníci jednotky MS OSN UNFICYP – SLOVCON ocenení ,,Čestným odznakom MiV SR COVID-19“Príslušníci jednotky MS OSN UNFICYP – SLOVCON ocenení ,,Čestným odznakom MiV SR COVID-19“Príslušníci jednotky MS OSN UNFICYP – SLOVCON ocenení ,,Čestným odznakom MiV SR COVID-19“Príslušníci jednotky MS OSN UNFICYP – SLOVCON ocenení ,,Čestným odznakom MiV SR COVID-19“

Autor: SLOVCON UNFICYP , Foto: autor - Dátum: 26.02.2021
Čítanosť: 2862
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share