Preskocit navigáciu

Život vojaka v operácii UNFICYP – 1. časť MOLO a SCAMLO


Život vojaka v operácii UNFICYP – 1. časť MOLO a SCAMLO

Systém styčných dôstojníkov vznikol v operácii UNFICYP v roku 2004, keď došlo k redukcii vojenského personálu a vznikla potreba vytvoriť trvalý komunikačný kanál medzi UNFICYP a opozičnými silami s cieľom podporiť vzájomnú dôveru a spoluprácu a trvalý dialóg pri riešení možných incidentov v nárazníkovej zóne.
Takéto skupiny styčných dôstojníkov a tímov vznikli na veliteľstve UNFICYP, v jednotlivých sektoroch a rovnako aj u opozičných síl s cieľom pozorovať a vyjednávať. Pôvodne bolo v rámci Sektoru 4 vytvorených 5 styčných tímov po 2 dôstojníkoch a vytvoril sa tzv. sektor pozorovateľov.
Ako výsledok Strategickej revízie koncepcie UNFICYP – UN FORCE v roku 2017 bol sektor pozorovateľov rozšírený o 3 styčných dôstojníkov – Molo continuity a vznikol tzv. engagement branch. Sektor pozorovateľov sa v súčasnosti skladá zo 4 MOLO tímov, 1 SCAMLO tímu a 3 kontinuity styčných dôstojníkov. V každom tíme sú dvaja vojenskí pozorovatelia - styční dôstojníci. 2 MOLO tímy sú určené pre severnú stranu, 1 tím pre turecký pluk a 1 tím pre turecko-cyperský pluk, ďalšie 2 MOLO tímy sú pre južnú stranu, kde sú dislokované 3 brigády grécko-cyperskej národnej gardy. SCAMLO tím je určený na komunikáciu medzi vojenskou a civilnou zložkou UNFICYP-u na sektorovej úrovni. Kontinuity styční dôstojníci majú na starosti analyzovanie, rozbor prijatých informácií od MOLO a SCAMLO tímov a predikciu prípadného budúceho vývoja situácie medzi opozičnými silami v priestore operácie.
Medzi hlavné úlohy MOLO tímov patrí:

- udržiavanie úzkych kontaktov s predurčenými styčnými dôstojníkmi opozičných síl, tzn. byť k dispozícii 24/7,
- udržiavanie a rozvíjanie dobrých vzťahov s opozičnými silami založených na vzájomnom rešpekte a úcte,
- udržiavanie komunikácie medzi veliteľom Sektoru 4 a velením opozičných síl, ako aj včasné odovzdávanie správ a informácií,
- zabezpečenie výmeny korešpondencie medzi Sektorom 4 a opozičnými silami,
- pozorovanie a monitorovanie dodržiavania Status Quo a dohody o zastavení paľby,
- v prípade zistenia narušenia Statusu Quo, vyjednávanie medzi Sektorom 4 a velením opozičných síl v snahe vrátiť narušenie do pôvodného stavu.
Hlavnou úlohou SCAMLO tímu je zabezpečenie civilno-vojenskej spolupráce v rámci nárazníkovej zóny a riešenie civilných záležitostiam v nárazníkovej zóne ako farmárčenie, civilné stavby, poľovníctvo a pod a to v spolupráci s civilnou zložkou a UN políciou, tzv. UNPOL.

Kontinuity styční dôstojníci sú určení predovšetkým na:

- zabezpečenie kontinuity sektora pozorovateľov prostredníctvom odovzdávania podrobných informácii o opozičných silách novým príslušníkom sektoru ako aj o pretrvávajúcich problémoch (incidentoch), vrátane ich historických súvislostí,
- zhromažďovanie informácii a faktov o nevyriešených problémoch na sektorovej úrovni,
- vyhľadávanie a analýza užitočných materiálov z archívu (texty, mapy, fotografie),
- príprava podkladov pre veliteľa Sektoru 4 na stretnutia s veliteľmi opozičných síl a iné.

Najväčšie problémy a narušenia, ktoré v súčasnosti ovplyvňujú operačné úlohy Sektoru 4:

Na severnej strane jednostranné otvorenie Varoshe od 08. októbra 2020, dovtedy tzv. mesto duchov, dnes sa pomaly mení na dovolenkovú destináciu. Tento stav nastal v spojitosti s prezidentskými voľbami v neuznanej Severocyperskej – tureckej republike, ktoré prebehli v závere minulého roku. Vývoj situácie vo Varoshi bol výsledkom celkovej zmeny v myslení tureckých Cyperčanov a zintenzívnenia ich orientácie na Turecko, ako jedinú krajinu uznávajúcu nezávislosť TRNC.

Na južnej strane rozmiestňovanie betónových strieľní pozdĺž nárazníkovej zóny.

Z civilných vecí je to výstavba vodovodu v nárazníkovej zóne v oblasti bi-komunálnej obce Pyla v priestore zodpovednosti 2 čaty.

Varosha a Molo tím 2.

Varosha bola v roku 1974 vyľudnená, oplotená a odvtedy je prísne strážená tureckými vojakmi. V oblasti platí zvláštny bezpečnostný režim. Nachádzajú sa v nej aj dve pozície Sektoru 4, na ktorých vykonávajú svoju službu 11 príslušníci jednotky SLOVCON.
Významné zmeny v oblasti nastali 8. októbra 2020, kedy sa Varosha po 47 rokoch otvorila pre verejnosť. Predchádzali tomu práce na odstránení vegetácie, pokladanie nových asfaltových ciest, osadenie verejného osvetlenia, otvorenie nových kioskov a pláží pre verejnosť. Vzhľadom k tejto udalosti a s ňou súvisiacej ,,zmeny“ Statusu Quo vyplynulo pre Molo tím Sektoru 4 množstvo operačných úloh.
Oficiálnu návštevu Varoshe vykonal 15. novembra 2020 aj prezident Turceka Recep Tayyip Erdoğan. Táto návšteva bola hodnotená veľmi senzitívne a bola sprevádzaná najvyššími bezpečnostnými opatreniami, keď vojenské jednotky Severného Cypru využili zariadenia ako rušičky dronov, pobrežie strážila vojenská fregata a po strechách budov boli rozmiestnený ostreľovači.
Varosha spadá pod kontrolu styčných dôstojníkov Molo tímu 2, ktorí okrem nej svojou činnosťou pokrývajú aj ďalšie významné a senzitívne oblasti operačnej pôsobnosti Sektoru 4 ako sú Strovilia, pozícia TK15 a Dherinia line.
Jednou z úloh Molo tímu v tejto oblasti je aj vykonávanie monitorovacej činnosti vyššie uvedených aktivít z UN pozícií.
Ďalšími úlohami Molo tímu v spolupráci s príslušníkmi strážnej roty dislokovanými na pozíciách Sektoru 4 vo Varoshi patrí aj sledovanie budovania OCTV kamerového systému v oblasti, ktorá pozostáva zo 40 komponentov kamier a antén a neustále monitorovanie vojenských lodí v prístave vo Famaguste.
Súčasťou práce Molo tímu je aj sprevádzanie všetkých návštev vysokopostavených funkcionárov OSN a veliteľstva operácie ako tomu bolo napríklad aj v marci 2021, kedy Varoshu navštívil Námestník generálneho tajomníka OSN pre Európu, Strednú Áziu a Ameriku a slovenský diplomat pán Miroslav JENČA v sprievode najvyššej predstaviteľky operácie UNFICYP pani Elizabeth SPEHAR a veliteľa vojenskej zložky UNFICYP plk. WRIGHTA.
Vzhľadom k aktuálnej situácii a dianiu vo Varoshi musia členovia Molo tímu pristupovať obzvlášť opatrne k riešeniu jednotlivých incidentov. Z kedysi tzv. ,,Mesta duchov“ je dnes lokalita pod drobnohľadom so stále pretrvávajúcou hrozbou voči reputácii jednotiek UNFICYP v oblasti.


Život vojaka v operácii UNFICYP – 1. časť MOLO a SCAMLOŽivot vojaka v operácii UNFICYP – 1. časť MOLO a SCAMLOŽivot vojaka v operácii UNFICYP – 1. časť MOLO a SCAMLOŽivot vojaka v operácii UNFICYP – 1. časť MOLO a SCAMLOŽivot vojaka v operácii UNFICYP – 1. časť MOLO a SCAMLO 2Život vojaka v operácii UNFICYP – 1. časť MOLO a SCAMLO 2Život vojaka v operácii UNFICYP – 1. časť MOLO a SCAMLO 2

Autor: SLOVCON UNFICYP , Foto: autor - Dátum: 20.04.2021
Čítanosť: 3731
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share