Preskocit navigáciu

Zasadnutie Vojenského výboru EÚ vo formáte náčelníkov generálnych štábov v Bruseli dňa 25. - 26. októbra 2021


Zasadnutie Vojenského výboru EÚ vo formáte náčelníkov generálnych štábov  v Bruseli dňa 25. - 26. októbra 2021 V dňoch 25. – 26. októbra 2021 sa náčelník generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky generál Daniel ZMEKO zúčastnil na zasadnutí Vojenského výboru EÚ (EUMC) vo formáte náčelníkov generálnych štábov členských štátov EÚ, súčasťou ktorého bolo aj pripomenutie si 20. výročia založenia EUMC. Na úvod zasadnutia vystúpil vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josep BORREL k problematike Strategického kompasu a zdôraznil, že cieľom tohto dokumentu je poskytnúť politické usmernenie pre úroveň ambícií Európskej únie, vrátane oblasti bezpečnosti a obrany. Následne NGŠ diskutovali o príprave návrhu Strategického kompasu so zameraním sa na oblasť krízového manažmentu a implementáciu vojenskej expertízy do dokumentu. Zhodli sa, že vojenské vstupy a odporúčania budú dôležité najmä po predložení prvého návrhu dokumentu. V rámci vystúpenia generál ZMEKO poukázal v oblasti krízového manažmentu na potrebu robustných a flexibilných mandátov misií a operácií EÚ, ich vybavenia a personálneho obsadenia a potrebu prediktívneho plánovania s cieľom zabezpečiť adekvátnu operačnú pripravenosť. V rámci diskusie k téme nástrojov EÚ pre rýchlu reakciu sa NGŠ zaoberali možnosťami rozšírenia vojenskej pripravenosti EÚ urýchlene reagovať na možné krízy rýchlo nasaditeľnými silami EÚ. Prediskutovali požiadavky a modality na rozvoj takýchto spôsobilostí. V tomto kontexte NGŠ OS SR podporil prebiehajúcu revíziu konceptu EUBG a nástrojov rýchlej reakcie, ktoré by boli schopné v krátkom čase reagovať na všetky scenáre a zaistiť stabilitu v záujmových oblastiach EÚ. V oblasti operácií a misií EU sa NGŠ venovali otázkam naplňovania jednotlivých mandátov operácií vrátane rozvoja a efektivity jednotlivých misií, zabezpečenia koordinácie s ďalšími nástrojmi EU v oblasti spoločnej obrannej a bezpečnostnej politiky vrátane využitia finančných zdrojov z Európskeho mierového nástroja. NGŠ akcentovali rastúci vplyv klimatických zmien na mier a bezpečnosť vrátane výziev súvisiacich s energetickými rizikami a udržateľnosťou zdrojov. Zdôraznili potrebu prehĺbenia dialógu a spolupráce s NATO pri implementácii potrebných opatrení a zachovania operačných spôsobilostí v tejto oblasti.


Autor: SD , Foto: EUMC - Dátum: 26.10.2021
Čítanosť: 7700
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share