Preskocit navigáciu

Kurz sanitárov na Liptove


Kurz sanitárov na Liptove V priestoroch Odboru špecializovaných zdravotníckych činností a výcviku Úradu hlavného lekára Ružomberok na pracovisku Liptovský Mikuláš – Ondrašová sa uskutočnil v druhý januárový týždeň kurz : Sanitár počas núdzového stavu. Vedúci starší zdravotník a riadiaci kurzu rotmajster Jozef Filický upresňuje, že kurz v trvaní 4 pracovných dní (40 učebných hodín) je určený pre príslušníkov OS SR nezdravotníckych odborností, ktorí môžu byť nasadení v čase núdzového stavu v rámci operácií domáceho krízového manažmentu v zdravotníckych alebo sociálnych zariadeniach ako doplnenie alebo náhrada zdravotníckych pracovníkov v zdravotníckom povolaní sanitár. „ Je to vlastne už 10 kurz sanitárov. V tomto je celkom 31 účastníkov, z toho jedna žena, z útvarov a zariadení vzdušných síl a síl pre špeciálne operácie. Celkovo už spomínané kurzy absolvovalo 407 príslušníkov OS SR,“ konštatuje rotmajster Filický. Podľa neho absolventi kurzov odviedli v uplynulom období veľmi dobrú prácu predovšetkým na covidových oddeleniach zdravotníckych zariadeniach po celom Slovensku a šírili tak dobré meno ozbrojených síl vo verejnosti. V priebehu kurzu sa jeho frekventanti postupne oboznámili so základnými poznatkami o ochorení Covid-19, s činnosťou sanitára v hygienickom triediacom filtri, príjme, preklade a prepustení pacienta a metodikou činností v súvislosti s hospitalizáciou pacienta s Covid-19. Ďalej sa zoznámili so základnými osobnými ochrannými pomôckami a so zásadami dekontaminácie, dezinfekcie a sterilizácie pomôcok, nástrojov a nemocničného prostredia. Frekventanti sa tiež naučili problematiku starostlivosti o hygienu pacienta, úpravy postele, výživu a vyprázdňovanie pacienta na posteli a mimo nej, starostlivosť o posteľ, materiálne a prístrojové vybavenie ošetrovacej jednotky. Tiež si prakticky precvičili na resuscitačnej figuríne zásady poskytovania prvej pomoci pri stavoch súvisiacich s ochorením Covid-19. Jeho účastníci: vojak Tibor Tóth z 81. krídla Sliač, vojak Jozef Štec z 52. výsadkového práporu Trebišov, či desiatnik Tomáš Sivo a slobodníčka Michaela Vajsáblová z 11. brigády vzdušných síl Nitra si zameranie kurzu pochvaľovali. Priznali sa, že im pomohol získať nové poznatky v zdravotníckej oblasti, ktoré využijú aj vo svojom osobnom živote, či pri práci. Aby vedeli, čo robiť, keď sa stane nejaký úraz, či sa stanú účastníkmi či svedkami dopravnej nehody. Mnohí z nich v nedávnej minulosti pomáhali pri protipandemických opatreniach. Napríklad vojak Tóth pomáhal pri trasovaní pozitívnych osôb, vojak Štec sa zúčastnil transportu odberových vzoriek do nemocníc a tak isto spoločne s policajtmi pri organizovaní činnosti na odbernom mieste, desiatnik Sivo pôsobil mesiac vo vakcinačnom centre v Žiline a neskôr na odbernom mieste v Nitre. Slobodníčka Vajsáblová má zasa skúsenosť z činnosti v testovacích miestach, či pri kontrole vstupu do nitrianskej nemocnice. „Myslím si, že kurz nás dobre pripravil na naše prípadné nasadenie v zdravotníckych zariadeniach. Bol zaujímavý, no mohol byť aj dlhší,“ hovorí desiatnik Sivo. Vysokú odbornú úroveň kurzu okrem rotmajstra Filického zabezpečovali aj ďalší inštruktori: rotmajsterka Milada Andraščíková, rotný Juraj Ľupták a čatár Jozef Gajdoš. Pomohli pripraviť ďalších profesionálnych vojakov pre potreby zdravotnej starostlivosti o pacientov v tomto náročnom období, hlavne na oddeleniach reprofilizovaných pre potreby starostlivosti o covidových pacientov. Podľa potreby budú vykonávať nielen starostlivosť pri pacientoch, ale často aj pri vstupných filtroch do zdravotníckych zariadení, pri dezinfekcii plôch a priestorov v nemocniciach.

Kurz sanitárov na LiptoveKurz sanitárov na LiptoveKurz sanitárov na LiptoveKurz sanitárov na LiptoveKurz sanitárov na Liptove 2Kurz sanitárov na Liptove 2Kurz sanitárov na Liptove 2Kurz sanitárov na Liptove 2Kurz sanitárov na Liptove 3Kurz sanitárov na Liptove 3

Autor: MO SR Jozef ŽIAK , Foto: autor, rtm. Jozef FILICKÝ - Dátum: 13.01.2022
Čítanosť: 3979
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share