Preskocit navigáciu

Privítanie zástupcu náčelníka štábu veliteľstva pozemných síl


Privítanie zástupcu náčelníka štábu veliteľstva pozemných síl

Dňom 1. septembra 2022, v rámci organizačných zmien na veliteľstve pozemných síl, vznikla nová funkcia - zástupca náčelníka štábu VePS. Túto funkciu bude zastávať plukovník Ondrej Vaško, ktorého na dnešnom slávnostnom nástupe predstavil veliteľ pozemných síl generálmajor Ivan Pach.

Po odznení štátnej hymny a prečítaní personálneho rozkazu, privítal veliteľ pozemných síl na pôde veliteľstva nového zástupcu náčelníka štábu. Vo svojom príhovore zdôraznil kvality, ktoré plukovník Vaško počas svojej bohatej kariéry nadobudol – zastával veliteľské a riadiace funkcie na všetkých stupňoch velenia, od taktického po strategický naprieč celým Slovenskom, ako aj bývalým Československom. „Verím, že budete prínosom pre pozemné sily a budete mať možnosť zúročiť všetky doteraz nadobudnuté skúsenosti. Riadenie dôležitých aktivít, ako Spoločná zodpovednosť a Zelená hranica, na ktorej zabezpečení, sa pozemné sily budú aj naďalej podieľať, sú toho dôkazom. Na pozemné sily prišiel odborník a skúsený človek.“ V závere svojho príhovoru poprial veliteľ plukovníkovi Vaškovi veľa šťastia, úspechov, síl a elánu na novej funkcii.

Okrem zástupcu náčelníka štábu, privítal generálmajor Pach na veliteľstve aj ďalších nových príslušníkov, ktorý posilnia Oddelenie spravodajstva a elektronického boja – kapitán Tomáš Zelenčík, Oddelenie personálneho manažmentu – rotný Matej Dežerický a Odbor BOI a KIS – rotná Andrea Faltýnková. Vyjadril presvedčenie, že posuny personálu sú vždy prínosom, nielen pre vojakov osobne, ale aj pre kolektív pozemných síl.

Záver nástupu patril novému náčleníkovi štábu – plukovníkovi Ondrejovi Vaškovi, ktorý v krátkosti predstavil svoju doterajšiu bohatú vojenskú kariéru. „Po určitom čase prišiel opäť čas na zmenu, ktorú som s hrdosťou prijal a moja kariéra teraz bude pokračovať tu na pozemných silách. Verím, že využijem svoje doteraz nadobudnuté skúsenosti a budem podporovať veliteľa pozemných síl ako aj celé ozbrojené sily.“


Privítanie zástupcu náčelníka štábu veliteľstva pozemných sílPrivítanie zástupcu náčelníka štábu veliteľstva pozemných síl

Autor: Sek vel.PS , Foto: Sek vel.PS - Dátum: 12.09.2022
Čítanosť: 1006
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share