Preskocit navigáciu

Podriadené útvary VePS


Pozemné sily OS SR tvoria hlavnú zložku ozbrojených síl.
Ich úlohou je:

  • zabezpečovať obranu suverenity a územnej celistvosti Slovenskej republiky,
  • zabezpečovať alebo podieľať sa na zabezpečovaní ochrany a obrany politických a hospodárskych centier, priestorov a objektov pri vojenskom i nevojenskom ohrození štátu,
  • zabezpečovať úlohy spojené s ochranou obyvateľstva,
  • zabezpečovať likvidácie následkov mimoriadnych udalostí,
  • zapezpečovať opatrenia v rámci záchranných a vyhľadávacích akcií,
  • zabezpečovať schopnosti pôsobenia v rámci mierových a humanitárnych akcií mimo územia SR,
  • zabezpečovať plnenie medzinárodných záväzkov SR a záväzkov voči severoatlantickej aliancii, vyčleňovať sily a prostriedky do NRF, BG a zahraničných operácií.
Štruktúra pozemných síl

Veliteľstvo pozemných síl bolo zriadené zákonom Národnej rady Slovenskej republiky číslo 3/1993 Z.z. o zriadení Armády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Sídlom Veliteľstva pozemných síl je Trenčín.

Na čele Veliteľstva pozemných síl stojí veliteľ pozemných síl OS SR. Veliteľa pozemných síl OS SR vymenúva a odvoláva minister obrany SR na návrh náčelníka Generálneho štábu OS SR. Je podriadený náčelníkovi Generálneho štábu OS SR.

Veliteľ pozemných síl OS SR zodpovedá za bojovú a mobilizačnú pohotovosť a výstavbu pozemných síl, za ich modernizáciu a prípravu na obranu štátnej nezávislosti a celistvosti Slovenskej republiky v súlade so zákonmi Národnej rady Slovenskej republiky a vojensko-politickými dokumentmi štátu.

Skočiť na menu


Share