Preskocit navigáciu

Kadeti z AOS na Tureckom vrchu


Kadeti z AOS na Tureckom vrchu Veliteľ pozemných síl generálmajor Ivan Pach 15. augusta vykonal v priestoroch Tureckého Vrchu inšpekciu „Základného vojenského výcviku“ (ďalej len „ZVV“) kadetov z AOS v Liptovskom Mikuláši. Počas 8 týždňového výcviku si kadeti prejdú náročnými fyzickými a najmä psychickými skúškami, ktoré ich vyvedú z ich komfortnej zóny. Výcvik je zameraný na osvojenie si základných vojenských návykov, zručností, normatív, ktoré budú v ďalšom profesijnom živote vojaka potrebovať. Počas inšpekcie 2 roty kadetov vykonávali preskúšanie z pohybovej výkonnosti a 3 roty mali výcvik v RCHBO. Veliteľ pozemných síl sa s kadetmi rozprával o ich očakávaniach po vstupe do ozbrojených síl, o ich cieľoch, akým smerom by sa chceli profesijne uberať. Generálmajor Ivan Pach im zdôraznil, že práve oni sú budúcimi dôstojníkmi ozbrojených síl a práve oni môžu v budúcnosti pôsobiť na rôznych stupňoch riadenia ozbrojených síl. Okrem iného sa veliteľ Pozemných síl zaujímal o priebeh výcviku, denný režim, osobné voľno, ako kadeti zvládajú záťaž a pod. Na záver svojej inšpekcie im zaželal úspešné ukončenie štúdia, i keď sú ešte iba na začiatku a výsledky budú hmatateľné až o 5 rokov.

Kadeti z AOS na Tureckom vrchuKadeti z AOS na Tureckom vrchuKadeti z AOS na Tureckom vrchuKadeti z AOS na Tureckom vrchu

Autor: Sek vel.PS , Foto: Sek vel.PS - Dátum: 15.08.2023
Čítanosť: 1216
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share