Preskocit navigáciu
Základný kurz špecialistu pre oblasť pohotovosť, bojová pohotovosť a mobilizácia K-1

Základný kurz špecialistu pre oblasť pohotovosť, bojová pohotovosť a mobilizácia K-1

27.02.2024 V Základni výcviku a mobilizačného doplňovania („ďalej len ZaVaMD“) sa v dňoch 5. až 23. februára 2024 konal „Základný kurz špecialistu pre oblasť pohotovosť, bojová pohotovosť a mobilizácia K-1“. Cieľom bolo zdokonaliť teoretické vedomosti, zjednotiť praktické zručnosti a vytvoriť predpoklady pre ďalší odborný rast profesionálnych vojakov a zamestnancov. Kurz prebiehal pod vedením lektorov Oddelenia mobilizačného doplňovania a kurzov Jednotky mobilizačného doplňovania („ďalej len JMD...

Povyšovanie v Základni výcviku a mobilizačného doplňovania Martin

Povyšovanie v Základni výcviku a mobilizačného doplňovania Martin
12.02.2024Vo štvrtok, 8. februára 2024 sa uskutočnil slávnostný akt povýšenia profesionálnych vojakov Základne výcviku a mobilizačného doplňovania Martin (ďalej len ,,ZaVaMD“) d...

Výcvik personálu do operácie EUFOR ALTHEA

Výcvik personálu do operácie EUFOR ALTHEA
12.02.2024S prelomom roka sa na Výcvikovej jednotke vojenských misií („ďalej len VJVM“) v Základni výcviku a mobilizačného doplňovania Martin („ďalej len ZaVaMD“) nerozlučne spá...

Začatie základného vojenského výcviku v Martine

Začatie základného vojenského výcviku v Martine
16.01.2024Brány Základne výcviku a mobilizačného doplňovania (ďalej len „ZaVaMD“) sa po prvýkrát v roku 2024 otvorili pre čakateľov prípravnej štátnej služby a absolventov vysok...

Slávnostný nástup Základne výcviku a mobilizačného doplňovania Martin

Slávnostný nástup Základne výcviku a mobilizačného doplňovania Martin
11.01.2024V utorok, 9. januára 2024 si profesionálni vojaci a zamestnanci Základne výcviku a mobilizačného doplňovania (ďalej len „ZaVaMD“) spoločným slávnostným nástupom pripom...

Najnovší prírastok do učebno-výcvikovej základne ZaVaMD Trenažér TURRA-30

Najnovší prírastok do učebno-výcvikovej základne ZaVaMD Trenažér TURRA-30
19.12.2023Dňa 14. novembra 2023 odovzdala firma EVPÚ z Novej Dubnice Ozbrojeným silám SR úplne nový trenažér TURRA-30. Odovzdanie prebehlo na pôde Základne výcviku a mobilizačné...

Základňa výcviku a mobilizačného doplňovania vyslala hosťujúceho inštruktora do medzinárodného kurzu

Základňa výcviku a mobilizačného doplňovania vyslala hosťujúceho inštruktora do medzinárodného kurzu
13.12.2023Za účasti študentov zo štrnástich krajín sa 13. novembra 2023 vo Výcvikovom centre na podporu mieru (PSTC – Peace Support Training Centre) Szolnok v Maďarsku začal v p...

Mikuláš v Základni výcviku a mobilizačného doplňovania

Mikuláš v Základni výcviku a mobilizačného doplňovania
07.12.2023V druhý adventný týždeň Mikuláš so svojimi dvomi pomocníkmi anjelom a čertom zavítal do Základne výcviku a mobilizačného doplňovania Martin. Vo večerných hodinách sa v...

Výcvik vojenských pozorovateľov do mierových misií UNTSO a EUMM

Výcvik vojenských pozorovateľov do mierových misií UNTSO a EUMM
01.12.2023V roku 2023 oslavovala najstaršia misia Organizácie spojených národov UNTSO (United Nations Truce Supervision Organization) 75 rokov od svojho vzniku. Podobne EUMM (E...

Skočiť na menu


Share