Preskocit navigáciu

Kurz odbornej spôsobilosti pre prácu s výbušninami vrcholí


Kurz odbornej spôsobilosti pre prácu s výbušninami vrcholí

Centrum testovania munície Nováky v podriadenosti Zásobovacej základne ZT-5 organizuje v dňoch 4. februára až 5. marca v muničnom sklade Nováky v poradí už druhý kurz pre získanie odbornej spôsobilosti na práce s výbušninami v zmysle vyhlášky MH SR č. 78/1993 Z.z. Cieľom kurzu je preškoľovanie vlastných zamestnancov v oblasti práce s výbušninami, muníciou a jej elementmi pre potreby plnenia špecifických odborných úloh – skúšobníctva, formou špecializačného vzdelania, s možnosťou využitia získaného základného oprávnenia v rezorte MO SR i mimo neho.
Program kurzu, ktorého sa zúčastňuje 14 frekventantov z ozbrojených síl SR, bol koncipovaný ako základná súčasť odbornej prípravy zamestnancov a profesionálnych vojakov určených k zabezpečovaniu a vykonávaniu prác spojených s testovaním, evidenciou, uskladňovaním a ničením výbušnín, výbušných predmetov, munície a pyrotechnických výrobkov. Jeho dĺžka a forma zahŕňa komplexný rozsah základných teoretických znalostí z oblasti munície, výbušnín a súvisiacej legislatívy, ktoré boli zladené do modernej efektívnej formy vzdelávania určenú pre potrebu výkonu práce predovšetkým zamestnancov Centra testovania munície Nováky a materiálových funkcionárov ZZZT- 5 v podmienkach OS SR. Kurz je organizovaný v súlade so Smernicami pre výcvik OS SR vo výcvikovom roku 2013 a zároveň na základe získaného poverenia Hlavného banského úradu v Banskej Štiavnici.
Účastníci kurzu absolvujú záverečné skúšky 5. marca v CTM Nováky pod dohľadom medzirezortnej komisie. Po ich úspešnom absolvovaní podľa osobitného predpisu (Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 78/1993 Z. z.) absolventi kurzu získajú spôsobilosť ustanovujúcu nariadením vlády č.241/2004 („katalóg pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme“), vrátane získania osobitného kvalifikačného predpokladu pre výkon funkcie. Platnosť získaného osvedčenia je 5 rokov od dňa jeho získania.
Kurz odbornej spôsobilosti pre prácu s výbušninami vrcholí1Kurz odbornej spôsobilosti pre prácu s výbušninami vrcholí1Kurz odbornej spôsobilosti pre prácu s výbušninami vrcholí1

Autor: ZZ ZT-5 Martin , Foto: ZZ ZT-5 Martin - Dátum: 05.03.2013
Čítanosť: 14536
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share