Preskocit navigáciu

Tím pre prácu s rodinou VSVaP Trenčín


V súlade s čl. 4 Dočasného metodického usmernenia č.: ŠbPeM-51-5/2007-ORKŽ veliteľ síl výcviku a podpory určil tím pracovníkov, ktorí zodpovedajú za prácu s rodinou profesionálneho vojaka pri jeho vyslaní na plnenie úloh mimo územie Slovenskej republiky v zložení:

Vedúci:

  • plukovník Ing. Ján DREVEŇÁK - NŠ SVaP

Členovia:

  • pplk. ThLic. Stanislav LIPKA – duchovný VSVaP
  • npor. Mgr. Jana MIHÁLOVÁ ŽÁKOVÁ - SD OddPeP
  • JUDr. František SUCHÁNEK – Prav.sl.
  • MUDr. Michal ŠKOREC – Zdr.sl.

Určený tím sa riadi príslušnými právnymi predpismi a Dočasným metodickým usmernením pre veliteľov na prácu s rodinou profesionálneho vojaka vyslaného na plnenie úloh mimo územie Slovenskej republiky.

Kontaktná osoba pre otázky práce s rodinou profesionálneho vojaka pri jeho vyslaní na plnenie úloh mimo územie SR  je

Skočiť na menu


Share