Preskocit navigáciu

IMZ k príprave techniky na letnú prevádzku


IMZ k príprave techniky na letnú prevádzku Príslušníci Opravárenského práporu zorganizovali 6. marca v Martine inštrukčno-metodické zamestnanie zamerané na prípravu techniky na letnú prevádzku.

Príslušníci útvarov podriadených Spoločnej logistickej podpornej skupine – Multifunkčného práporu a Dopravného práporu z Hlohovca a útvarov a zariadení martinskej posádky absolvovali teoretickú a praktickú časť. Inštrukčno-metodické zamestnanie otvoril veliteľ Opravárenského práporu podplukovník Daniel Ličko za prítomnosti náčelníka Oddelenia pre podporu operácií Veliteľstva SLPS majora Mariána Ferenca.

V teoretickej príprave sa velitelia a technickí funkcionári oboznámili s jednotlivými úlohami velenia a riadenia prípravy techniky na sezónnu prevádzku, spracovania riadiacej dokumentácie a problematiku dodržiavania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany životného prostredia a ochrany pred požiarmi.

Praktickú ukážku prípravy techniky na sezónnu prevádzku na kľúčovej pozemnej výzbroji a technike spojenú s výkladom rozdelili riadiaci v priestoroch parku techniky po jednotlivých pracoviskách. Ukážky boli zamerané na technologické postupy, v rámci nich jednotlivé úkony ošetrovania techniky s dôrazom na najväčšie nedostatky v technickom stave techniky po prevádzke v zimných podmienkach.

Bohaté odborné skúsenosti odovzdali najmä náčelník kontroly technického stavu podpráporčík Peter Petrenka, vedúci starší práporčík podpráporčík Daniel Rudzan, ktorí patria dlhodobo medzi najlepších technických funkcionárov Opravárenského práporu.

Podľa vyjadrení účastníkov inštrukčno-metodického zamestnania, ktorých bolo spolu 250, boli ciele a zámery organizátorov splnené. Zamestnanie výrazným spôsobom prispelo k prehĺbeniu odborných znalostí účastníkov a objasneniu sporných otázok. Organizačné a materiálové zabezpečenie bolo na vysokej úrovni zásluhou všetkých zainteresovaných príslušníkov Spoločnej logistickej podpornej skupiny a Opravárenského práporu.

fot1fot1fot1fot1f2f2f2f2f3f3f3

Autor: rtn. MartinJanostak , Foto: rtn. MartinJanostak - Dátum: 12.03.2013
Čítanosť: 12096
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share