Preskocit navigáciu

V Trenčíne cvičili podporu spojeneckých jednotiek počas konfliktu na našom území


V Trenčíne cvičili podporu spojeneckých jednotiek počas konfliktu na našom území

Komplexne poskytnúť podporu jednotkám NATO nasadených na území SR, na základe záväzkov vyplývajúcich z dohôd medzi SR a spojeneckými vojskami, bolo cieľom samostatného štábneho nácviku Veliteľstva Síl výcviku a podpory, ktorý sa uskutočnilo 14. marca v Trenčíne.

Námet štábneho nácviku, ktorým bola „podpora zo strany hostiteľskej krajiny spojeneckým ozbrojeným silám na území Slovenska“, dokonale preveril postupy a plány pre podporu zo strany hostiteľskej krajiny v zodpovednosti Síl výcviku a podpory.

Simulované nasadenie jednotiek NATO pod vedením DJTF (Deployable Joint Task Force – nasaditeľné spoločné účelové zoskupenie síl) v sile motorizovanej brigády bolo zasadené do situácie pri vypuknutí prihraničného konfliktu medzi jednotkami našich ozbrojených síl a militantnými skupinami susednej krajiny „Rightland“. Konflikt bol vyvrcholením dlhodobo zlej ekonomickej situácie v súvislosti s nedostatkom nerastných surovín v Rightlande.

Samostatný štábny nácvik bol rozdelený do troch fáz. V prvej - prípravnej - fáze spracovali príslušníci odboru pre operácie Veliteľstva Síl výcviku a podpory špecifikáciu cvičenia, námet a samotné organizačné nariadenie. Spoločná príprava cvičiacich sa uskutočnila 12. marca, v rámci ktorej bol objasnený námet a špecifikácia cvičenia. Výsledkom vykonávacej fázy bol draft Operačného plánu (OPLAN) veliteľa SVaP s definovaním spôsobilostí a možností Síl výcviku a podpory podporovať spojenecké jednotky z pozície hostiteľskej krajiny. Na záver cvičenia boli vydané úlohy na dopracovanie všetkých potrebných dokumentov k tvorbe operačného plánu.

Samostatný štábny nácvik je prvým nácvikom v tomto roku, v rámci ktorého bol vytvorený prvý draft OPLAN-u veliteľa operačného veliteľstva na podporu spojencov na našom území. Draft je zároveň východiskovým dokumentom pre komplexný štábny nácvik, ktorý sa uskutoční v apríli tohto roka s cieľom vypracovať finálnu verziu OPLAN-u.

Vyvrcholením procesu tvorby operačného plánu bude samostatný štábny nácvik v septembri 2013, ktorý preverí použiteľnosť a relevantnosť operačných dokumentov v rámci modelovania možných situácií. Na tento účel Veliteľstvo Síl výcviku a podpory využije modul JEMM (Joint Exercise Module Management), ktorý dôkladne preverí pripravenosť všetkých cvičiacich plniť úlohy spojené s riešením podpory spojeneckých jednotiek na našom území.


V Trenčíne cvičili podporu spojeneckých jednotiek počas konfliktu na našom územíV Trenčíne cvičili podporu spojeneckých jednotiek počas konfliktu na našom územíV Trenčíne cvičili podporu spojeneckých jednotiek počas konfliktu na našom územíV Trenčíne cvičili podporu spojeneckých jednotiek počas konfliktu na našom územíV Trenčíne cvičili podporu spojeneckých jednotiek počas konfliktu na našom území2V Trenčíne cvičili podporu spojeneckých jednotiek počas konfliktu na našom území2V Trenčíne cvičili podporu spojeneckých jednotiek počas konfliktu na našom území2V Trenčíne cvičili podporu spojeneckých jednotiek počas konfliktu na našom území2

Autor: VSVaP OS SR , Foto: VSVaP OS SR - Dátum: 14.03.2013
Čítanosť: 13358
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share