Preskocit navigáciu

Martinská zásobovacia základňa hodnotila uplynulý výcvikový rok


Martinská zásobovacia základňa hodnotila uplynulý výcvikový rok

Príslušníci Zásobovacej základne ZT-5 Martin vyhodnotili splnenie úloh minulého roka na veliteľskom zhromaždení 12. marca 2013.
Veliteľského zhromaždenia sa zúčastnili velitelia podriadených muničných skladov, náčelníci a vedúci samostatných detašovaných pracovísk za účasti zástupcu náčelníka Odboru pre podporu operácií Veliteľstva Síl výcviku a podpory OS SR podplukovníka Jozefa Popjaka.
V prvej časti veliteľského zhromaždenia veliteľ základne podplukovník Pavel Soják vyhodnotil splnenie hlavných úloh základne vo výcvikovom roku 2012 a objasnil zámer plnenia úloh vo výcvikovom roku 2013 pri udržaní kritických spôsobilostí. Následne vystúpil podplukovník Jozefa Popjak, ktorý vo svojom príhovore objasnil smer ďalšieho rozvoja Síl výcviku a rozvoja a zámery aplikácie záverov strategického hodnotenia obrany v podmienkach ZZ ZT-5. Zástupca náčelníka odboru taktiež tlmočil poďakovanie povereného veliteľa a hlavných funkcionárov veliteľstva SVaP všetkým príslušníkom základne za kvalitne odvedenú prácu v prospech OS SR a poprial im veľa elánu a správnych rozhodnutí v tomto roku.
V ďalšej časti veliteľského zhromaždenia boli rozobrané základné zásady a postupy pri vzniku pracovných úrazov a taktiež bol vykonaný rozbor škôd za rok 2012. Súčasťou zhromaždenia bolo i oboznámenie účastníkov so zámermi reorganizačných zmien základne v najbližšom období. V závere sa riadiaci funkcionári základne oboznámili s aktualizovaným Organizačným poriadkom a Vnútorným poriadkom základne.


Martinská zásobovacia základňa hodnotila uplynulý výcvikový rok1Martinská zásobovacia základňa hodnotila uplynulý výcvikový rok1

Autor: ZZ ZT-5 Martin , Foto: ZZ ZT-5 Martin - Dátum: 18.03.2013
Čítanosť: 15347
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share