Preskocit navigáciu

Cvičenie Spring Support 2013 preverilo spôsobilosti NSE 22.mprsk a útvarov SLPS


Cvičenie Spring Support 2013 preverilo spôsobilosti NSE 22.mprsk a útvarov SLPS

Spôsobilosti plánovania a riadenia národnej logistickej podpory v prospech nasadených síl počas operácie cvičili v dňoch 11. - 14. marca v Lešti útvary Spoločnej logistickej skupiny (SLPS) a štábu národného podporného prvku 22. mechanizovanej podpornej skupiny (NSE 22.mprsk) počas cvičenia Spring Support 2013.
Veliteľsko štábne cvičenie (CPX - Command Post Excercise), ktorého sa zúčastnili príslušníci veliteľstva SLPS, Opravárenského práporu Martin, Dopravného práporu a Multifunkčného práporu z Hlohovca, riadil zástupca veliteľa SLPS podplukovník Róbert Kecső.
„Zámerom cvičenia bolo poskytnúť výcvikovú príležitosť, počas ktorej štáb NSE 22. mprsk plnil požadované špecifické taktické úlohy,“ povedal riadiaci cvičenia. Podľa neho bolo cieľom cvičenia, aby si príslušníci štábu NSE a jednotiek s využitím simulačných technológií CAX (Copmputer Asisted Excersise) precvičili spôsobilosti plánovania a riadenia národnej logistickej podpory v prospech nasadených síl počas udržania sa v priestore operácie, ako aj schopnosť plánovania na všetkých stupňoch velenia počas neočakávaných situácií v priestore zodpovednosti. „Jednotlivé prvky velenia si zároveň precvičili zhromažďovanie, analýzu, spracovanie hlásení o situácii a odovzdávanie správ podľa zásad APP-11(A). Dôležitým cieľom cvičenia bolo aj zdokonalenie schopnosti poskytovania logistickej podpory v prospech nasadených síl z 3. úrovne a komunikáciu so 4. úrovňou, precvičenie prípravy rozhodnutia veliteľov, operačné kalkulácie a spracovanie operačnej dokumentácie. Príslušníci velenia si zároveň overili reálnosť spracovaných Stálych operačných postupov (SOP) cvičiacich počas vedenia operácií,“ vysvetlil Kecső.
Cvičenie Spring Support bolo rozdelené do troch častí. V prvej časti bolo vykonané plánovanie a príprava cvičenia, kde hlavné úlohy spočívali v príprave osôb a materiálu pre plnenie úloh vo Výcvikovom priestore Vojenského obvodu Lešť. Druhou časťou bolo samotné vykonanie veliteľsko-štábneho cvičenia, v ktorej si príslušníci NSE 22.mprsk precvičili vykonávanie rutinných operácií (Frame Work Operations) a „Battle Rhythm“. Obsahom záverečnej fázy bolo vyhodnotenie AAR (After Action Review), keďže v priebehu cvičenia bol každý výcvikový deň ukončený vyhodnotením (Hot Wash Up) a cvičiaci sa presunuli do posádok.

Zámer a ciele cvičenia boli splnené a ukázali reálny stav pripravenosti a vycvičenosti NSE 22.mprsk. Zároveň určili ďalšie smerovanie etapy prípravy k dosiahnutiu plnej operačnej spôsobolosti tejto deklarovanej jednotky.


Cvičenie Spring Support 2013 preverilo spôsobilosti NSE 22.mprsk a útvarov SLPS1Cvičenie Spring Support 2013 preverilo spôsobilosti NSE 22.mprsk a útvarov SLPS1Cvičenie Spring Support 2013 preverilo spôsobilosti NSE 22.mprsk a útvarov SLPS1

Autor: VSLPS , Foto: VSLPS - Dátum: 18.03.2013
Čítanosť: 13761
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share