Preskocit navigáciu

Veliteľské zhromaždenie veliteľa Veliteľstva posádky Bratislava


Veliteľské zhromaždenie veliteľa Veliteľstva posádky Bratislava  

        Tradične, ako každý rok, sa 12. marca v priestoroch vojenského areálu Bratislava – Vajnory uskutočnilo Veliteľské zhromaždenie veliteľa posádky Bratislava (VePBA).

Veliteľ bratislavskej posádky plukovník Ján Burda privítal zúčastnených so zámerom analyzovať a vyhodnotiť splnenie stanovených cieľov a rozhodujúcich úloh minulého výcvikového roka a za asistencie náčelníka štábu VePBA podplukovníka Františka Mikloviča priblížili plnenie hlavných úloh, ktoré pred posádkou stoja v roku 2013. Zdôraznil tiež skutočnosť, že VePBA plnilo nielen priority náčelníka Generálneho štábu v oblasti domáceho krízového manažmentu ale i otázky súvisiace s mierovým životom. Nezabudol poďakovať príslušníkom Čestnej stráže OS SR a vojenských hudieb, ktorí nielenže príkladne zabezpečovali štátno-protokolárne aktivity a pietne akty, ale aj úspešne reprezentovali OS SR na rôznych domácich i zahraničných podujatiach, z ktorých spomenieme Medzinárodnú výstavu vojenskej techniky a výzbroje IDEB 2012, vystúpenie ČS OS SR na Dni ozbrojených síl Českej republiky, Medzinárodný deň detí s OS SR, SIAD 2012 a mnohé iné. Veliteľ VePBA zároveň zdôraznil, že príslušníci posádky sa snažili v čo najlepšej miere splniť všetky úlohy. „Nový výcvikový rok nebude ľahký a nasledujúce mesiace prinesú nové výzvy, ktoré spoločným úsilím budeme musieť zvládnuť“, dodal plukovník Burda.

Hosťom veliteľského zhromaždenia bol aj náčelník Odboru operácií VSVaP plukovník Ján Marek, ktorý tlmočil slová vďaky náčelníka Generálneho štábu OS SR generálporučíka Petra Vojteka a vyjadril obdiv Veliteľstvu Posádky Bratislava za kvalitu splnených úloh, ktoré plnilo v prospech OS SR. Plukovník Marek analyzoval aj súčasnú situáciu v Silách výcviku a podpory a príslušníkov VePBA upovedomil o vízii ďalšieho smerovania Ozbrojených síl Slovenskej republiky.

Obsah tém prednášok veliteľského zhromaždenia bol zostavený za účelom obsiahnuť aktuálne myšlienky, ktorými sa veliteľstvo zaoberá. Kapitánka Zuzana Gieciová v úvode prezentovala pripravované zmeny Zákona č.346/2005  Z.z. o štátnej službe profesionálnych vojakov, Mgr. Michaela Kršková prítomných informovala o navrhovaných zmenách Zákona č.328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a objasnila spôsob riešenia žiadostí, sťažností a petícií v súlade so zákonom č.9/2010, 85/1990 a Nariadením MO SR 70/2010. Tematiku zdravotného zabezpečenia v pôsobnosti VePBA priblížil kapitán Miloš Kollárik. Inštruktáž a praktickú ukážku objektov obrannej infraštruktúry vykonal mladší inštruktor ČS OS SR rotný Michal Barčák, kapitán Ladislav Danielovits prezentoval pripravované zmeny vo vystrojovaní profesionálnych vojakov. Systém distribúcie, zásobovania distribučnými strediskami OS SR a vyťažovania vozidiel ozrejmil kapitán Martin Hašák. Slova sa ujal aj zástupca veliteľa VePBA podplukovník Roman Grnáč, ktorý informoval účastníkov zhromaždenia o Novelizácii predpisu SPS-3-1/výcv. – Programy prípravy jednotiek ČS OS SR. Napokon vystúpil major Branislav Fraňo s témou Plánované organizačné zmeny  v OS SR vo VR 2013 a ich dopad na VePBA.

Bodkou za veliteľským zhromaždením bolo záverečné vystúpenie veliteľa VePBA, ktorý poďakoval spracovateľom za kvalitnú prípravu a prezentáciu a zúčastneným za vytvorenie podnetnej atmosféry.


Veliteľské zhromaždenie veliteľa Veliteľstva posádky BratislavaVeliteľské zhromaždenie veliteľa Veliteľstva posádky BratislavaVeliteľské zhromaždenie veliteľa Veliteľstva posádky BratislavaVeliteľské zhromaždenie veliteľa Veliteľstva posádky BratislavaVeliteľské zhromaždenie veliteľa Veliteľstva posádky BratislavaVeliteľské zhromaždenie veliteľa Veliteľstva posádky BratislavaVeliteľské zhromaždenie veliteľa Veliteľstva posádky BratislavaVeliteľské zhromaždenie veliteľa Veliteľstva posádky BratislavaVeliteľské zhromaždenie veliteľa Veliteľstva posádky Bratislava

Autor: por. Mgr. Ing. Lenka ZVALOVÁ , Foto: por. Mgr. Ing. Lenka ZVALOVÁ - Dátum: 12.03.2013
Čítanosť: 12036
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share