Preskocit navigáciu

Vojenskú prísahu zložilo v Martine 155 čakateľov prípravnej štátnej služby


Vojenskú prísahu zložilo v Martine 155 čakateľov prípravnej štátnej služby

Zložením vojenskej prísahy a slávnostným vyradením ukončilo 14. marca 2014 v martinskom Prápore výcviku svoju prípravu na službu v ozbrojených silách SR 155 nových profesionálnych vojakov.

Na slávnostnej ceremónii sa zúčastnili 2. zástupca náčelník Generálneho štábu OS SR generálmajor Pavel Macko, veliteľ Síl výcviku a podpory OS SR plukovník Martin Stoklasa a veliaci poddôstojník Síl výcviku a podpory OS SR štábny nadrotmajster Ján Brida a ďalší hostia.

„Vojenská prísaha Vás zaväzuje k naplneniu najvyšších občianskych a vojenských povinností, ktoré môžu v prípade potreby vyústiť k nasadeniu vlastného života na obranu vlasti. Požiadavky a súvislosti vyplývajúce z textu vojenskej prísahy, ku ktorej sa dnes pred svojimi nadriadenými, druhmi v uniforme, pred svojimi rodičmi a blízkymi zaviažete, budú existovať po celú dobu Vašej vojenskej služby,“ povedal vo svojom príhovore veliteľ Práporu výcviku podplukovník Roman Petrík.

Po vykonanom akte vojenskej prísahy vystúpil s príhovorom generálmajor Pavel Macko. „Dnešným dňom sa končí pre Vás, absolventi základného výcviku, etapa prípravy a o krátky čas budete preukazovať svoje schopnosti z výcviku priamo v útvaroch ozbrojených síl SR. Za to, že ste si vybrali vojenské povolanie máte môj rešpekt a zaslúžite si úctu a obdiv nielen svojich príbuzných a známych, ale aj všetkých občanov Slovenskej republiky. Povolanie vojaka nie je zamestnanie alebo práca ako každá iná, ale je to skutočné poslanie. Ako vojaci a vojačky budete nielen cvičiť a pripravovať sa na boj, ale predovšetkým musíte byť pripravení aj nasadiť svoj život za svoju vlasť, za bezpečie a pokoj pre život svojich rodín a všetkých občanov Slovenskej republiky,“ povedal generálmajor Macko.

„Dovoľte mi, aby som Vám vo Vašom ďalšom pôsobení poprial predovšetkým pevné zdravie, šťastie, rozhodnosť a zodpovednosť pri plnení úloh. Majte na pamäti, že v uniforme reprezentujete nielen seba, ale aj svoj útvar, ozbrojené sily, ale aj naše Slovensko a samozrejme svojich rodičov, manželky, manželov a príbuzných. Ešte raz všetko dobré. Nech Vám vo Vami zvolenom povolaní Boh pomáha,“ ukončil svoj príhovor generálmajor Pavel Macko.

Najlepším absolventom základného vojenského výcviku sa po prvý krát stala žena, vojačka 1. stupňa Andrea Kováčová, ktorej prvé kroky ako vojačky 2. stupňa povedú a svoju vojenskú kariéru začne budovať v 21.zmiešanom mechanizovanom prápore 2.mechnizovanej brigády v Trebišove.

V závere slávnostného vyradenia absolventov základného vojenského výcviku vystúpil starší kaplán poručík Ján Ostapčuk, ktorý požehnal ich neľahkú cestu profesionálnych vojakov ozbrojených síl SR.


Zložením vojenskej prísahy a slávnostným vyradením ukončilo 14. marca 2014 v martinskom Prápore výcviku svoju prípravu na službu v ozbrojených silách SR 155 nových profesionálnych vojakov. Zložením vojenskej prísahy a slávnostným vyradením ukončilo 14. marca 2014 v martinskom Prápore výcviku svoju prípravu na službu v ozbrojených silách SR 155 nových profesionálnych vojakov. Zložením vojenskej prísahy a slávnostným vyradením ukončilo 14. marca 2014 v martinskom Prápore výcviku svoju prípravu na službu v ozbrojených silách SR 155 nových profesionálnych vojakov. Zložením vojenskej prísahy a slávnostným vyradením ukončilo 14. marca 2014 v martinskom Prápore výcviku svoju prípravu na službu v ozbrojených silách SR 155 nových profesionálnych vojakov. Zložením vojenskej prísahy a slávnostným vyradením ukončilo 14. marca 2014 v martinskom Prápore výcviku svoju prípravu na službu v ozbrojených silách SR 155 nových profesionálnych vojakov. Zložením vojenskej prísahy a slávnostným vyradením ukončilo 14. marca 2014 v martinskom Prápore výcviku svoju prípravu na službu v ozbrojených silách SR 155 nových profesionálnych vojakov. Zložením vojenskej prísahy a slávnostným vyradením ukončilo 14. marca 2014 v martinskom Prápore výcviku svoju prípravu na službu v ozbrojených silách SR 155 nových profesionálnych vojakov. Zložením vojenskej prísahy a slávnostným vyradením ukončilo 14. marca 2014 v martinskom Prápore výcviku svoju prípravu na službu v ozbrojených silách SR 155 nových profesionálnych vojakov.

Autor: rtn. Stanislav HÉGER , Foto: npor. Ing. Igor UHRIN - Dátum: 17.03.2014
Čítanosť: 16403
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share