Preskocit navigáciu

Sezónna údržba v Prápore výcviku


Sezónna údržba v Prápore výcviku
Príslušníci Vojenských výcvikových priestorov Turecký Vrch a Kamenica nad Cirochou, v podriadenosti Práporu výcviku Martin, vykonali v dňoch 31.3.-11.4.2014 jarnú sezónnu údržbu výcvikových zariadení, strelníc a cieľových plôch za účelom prípravy uvedených zariadení na prevádzku. Sezónna údržba sa vykonáva pravidelne dvakrát ročne v dĺžke dvoch týždňov. Počas tejto doby sa všetci profesionálni vojaci a zamestnanci spolupodieľajú na prácach pri úprave a údržbe výcvikových zariadení, nevyhnutných pre kvalitnú prípravu vojsk.
Vo VVP Turecký Vrch prvý týždeň prebiehal za výdatnej pomoci príslušníkov Ženijného práporu Sereď, ktorý vyčlenil pracovnú skupinu so ženijnou technikou. Podarilo sa im vykonať väčšinu zemných prác. Najviac práce však odviedli ženisti pri obnove protipožiarnych pásov na pechotnej strelnici, rekonštrukcii pištoľovej strelnice a valov na strelnici BVP. Druhý týždeň pokračovali v sezónnej údržbe už len vojaci a zamestnanci VVP na dokončovacích a odborných prácach. Ošetrovali terčové zariadenia, osadzovali nové lôžka pre terčové systémy do zrekonštruovaných valov, obnovili bezpečnostné nátery a ošetrili intenzívne sa používajúci materiál. Veď len v minulom roku vo VVP Turecký Vrch cvičilo 9117 vojakov. Sezónna údržba bola vo VVP Turecký Vrch úspešne zavŕšená predĺžením valov na pechotnej strelnici, kde zdvojnásobili počet súčasne strieľajúcich vojakov, čo výrazne časovo zefektívni výcvik vojsk a prispôsobili strelnicu BVP na streľbu aj z ručných zbraní.
Vo VVP Kamenica nad Cirochou takisto vykonali profesionálni vojaci a zamestnanci sezónnu údržbu jednotlivých výcvikových zariadení, strelníc a cvičísk. Vyčistili prístupové cesty, chodníky, odvodňovacie šachty, rigoly a samotné plochy cvičísk od nánosov a napadaných drevín. Ďalej upravili cieľové plochy, čomu predchádzala obhliadka pyrotechnickou skupinou z dôvodu očisty od nevybuchnutej munície alebo jej nevýbušných komponentov. Vzhľadom na rozsiahle územie sa na sezónnej údržbe podieľali aj ďalší vyčlenení príslušníci s technikou od útvarov vykonávajúcich výcvik vo VVP. Vrtuľníkové krídlo Prešov vyčlenilo ťažkú techniku, pomocou ktorej sa podarilo vykonať zemné práce na Leteckej strelnici, ako sú zarovnanie a splanírovanie cieľovej plochy, odstránenie suchých porastov a tým aj zminimalizovanie rizika vzniku požiaru pri vykonávaní strelieb, obnovu protipožiarnych pásov a terčového manévru. Príslušníci ženijnej roty Michalovce, v podriadenosti 2.mb Prešov, vykonali očistu terčových valov od porastov a drevín na Pechotnej strelnici a Strelnici bojových vozidiel, tankových dráh a prístupových ciest. Pomoc pri sezónnej údržbe poskytli aj príslušníci rezortu Ministerstva vnútra SR, konkrétne z Kriminalistického a expertízneho ústavu PZ SR v Košiciach, ktorí v rámci svojej prípravy vykonávali pyrotechnickú očistu strelníc. V minulom roku vo VVP Kamenica nad Cirochou cvičilo 2824 vojakov.
Určené úlohy v oboch VVP boli splnené podľa plánu na sezónnu údržbu a sú pripravené na výcvik v prospech útvarov a zariadení OS SR.

FotoFotoFotoFotoFoto 2Foto 2Foto 2Foto 2Foto 3Foto 3Foto 3Foto 3Foto 3Foto 3Foto 3

Autor: PrapV , Foto: PrapV - Dátum: 14.04.2014
Čítanosť: 8509
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share