Preskocit navigáciu

Fénixovia v akcii


Fénixovia v akcii

Na základe plánu prípravy sa v dňoch 17. a 18. júna 2014 vo vojenskom objekte Tepličky uskutočnilo kontrolné cvičenie a kontrola zladenosti družstiev Multifunkčného práporu. Činnosť 108 cvičiacich vojakov preveril, v sprievode veliteľa práporu podplukovníka Maroša Murárika, aj zástupca veliteľa Veliteľstva brigády bojového zabezpečenia plukovník Miroslav Ollé, ktorý si nechal doložiť preverované spôsobilosti kontrolovaných družstiev, ich materiálne, technické zabezpečenie a vycvičenosť obslúh. Cieľom cvičenia bolo zabezpečiť v medzinárodnom tábore varenie stravy, pečenie chleba prostredníctvom poľných pekární, úpravu a distribúciu vody, výdajňu pitnej vody, zdravotnícke zabezpečenie, ochranu a obranu medzinárodného tábora, príjem a výdaj materiálu a manipuláciu s padlými. Hlohovskí fénixovia zároveň počas cvičenia zabezpečili prepravu a opravu ťažkej techniky.

Cvičiace jednotky sa museli vysporiadať s chemickým a leteckým poplachom, ako aj s rizikom napadnutia nepriateľskými jednotkami, ktoré vykonávali partizánsku a diverznú činnosť. Profesionálni vojaci plnili úlohy a rozvinuli sa na deviatich pracoviskách. Úlohou vojakov bolo včas a správne reagovať na rozohrávané incidenty, ktoré cez vysielačku imitačnej skupine zadával náčelník operačného oddelenia Multifunkčného práporu kapitán Roman Halás. Zástupca veliteľa brigády vyjadril spokojnosť s priebehom zamestnania a ocenil dôkladnú pripravenosť a zabezpečenie cvičenia. Kapitán Halás hodnotil cvičenie ako veľmi prospešné, nakoľko ukáže silné stránky vojakov a preverí spôsobilosti cvičiacich, ale zároveň poukáže i na slabiny a nedostatky, ktoré treba s vojakmi docvičiť. Kontrola zladenosti bude výstupom na spracovanie výkazov vycvičenosti jednotiek Multifunkčného práporu.

Fénixovia v akciiFénixovia v akciiFénixovia v akciiFénixovia v akciiFénixovia v akciiFénixovia v akciiFénixovia v akciiFénixovia v akciiFénixovia v akciiFénixovia v akciiFénixovia v akciiFénixovia v akciiFénixovia v akciiFénixovia v akciiFénixovia v akciiFénixovia v akcii

Autor: por. Ján Magyar , Foto: por. Ján Magyar - Dátum: 19.06.2014
Čítanosť: 20683
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share