Preskocit navigáciu

Kadeti vymenili školské lavice za kasárne raketometného oddielu


Kadeti vymenili školské lavice za kasárne raketometného oddielu

Kadeti 4. a 5. ročníka Akadémie ozbrojených síl Liptovský Mikuláš, študijného programu Bezpečnosť a obrana štátu, delostreleckých špecializácií vymenili od 21. septembra na dva týždne školské lavice na Liptove za priestory rožňavského raketometného oddielu.
Lektori Katedry vojenskej taktiky a operačného umenia AOS major Miroslav Mušinka a kapitán Michal Vajda s uspokojením konštatujú, že priestor pre odbornú prípravu študentov v útvaroch OS SR sa podarilo v študijných programoch vytvoriť po prechode na 5- ročné denné štúdium. „ Je plánovaná pre študentov 4. a 5. ročníka a cieľom je hlavne získanie praktických skúseností a návykov pri práci s technikou, materiálom a personálom OS SR, ktoré by študenti v akadémii nemali ako získať. Sme vďační za ústretový spôsob prijatia zo strany velenia raketometného oddielu. Naši študenti sa postupne plne zapojili aj do výcvikových úloh, ktoré útvar plnil. Konkrétne do zamestnania nácvik streľby a riadenie paľby. V jeho rámci vytvorili vlastnú batériu,“ spokojne hodnotí prínos odbornej prípravy major Mušinka.
Najmä pre študentov štvrtého ročníka to bolo vlastne prvé reálne zoznámenie s delostreleckým vojenským útvarom, lebo jarné zamestnanie znemožnil Covid-19. Piataci už majú tých skúseností predsa len viac. V minulom roku sa zúčastnili s raketometným oddielom v Centre výcviku Lešť bojových školských strelieb. Lektori priznávajú, že do Rožňavy prichádzali s očakávaniami, že sa im podarí študentov naučiť základy obsluhovania delostreleckých zbraňových systémov, optických prístrojov a prehĺbiť ich vedomosti v oblasti streľby a riadenia paľby delostrelectva. „ Naše očakávania sme naplnili a vďaka aktívnemu prístupu študentov sa nám dokonca darí precvičiť aj tematiku, ktorú sme zameškali v predchádzajúcom semestri, kvôli opatreniam súvisiacim s Covid-19,“ hodnotí kapitán Vajda.
Podľa študentov medzi najzaujímavejšie patrili zamestnania, v rámci ktorých si precvičili činnosť, ktorú delostrelci musia uskutočňovať pri plnení streleckých úloh. Teda napríklad zamieriť delo, vypočítať potrebné prvky a veliť. Postupne sa vystriedali vo všetkých pozíciách. Piataci vojaci 1. stupňa Veronika Olejníková, František Paraj, Marek Krištof a ich spolužiaci si zopár mesiacov pred záverom štúdia osviežili svoje vedomosti a poznatky. Štvrtáci získavali prvé poznatky z vojenského života v útvare. Okrem iného sa zoznámili aj s cvičným prístrojom CP-34, čo je vlastne maketa húfnice. Postupne si osvojovali aj prístroj na riadenie paľby a výpočet prvkov streľby PUO-9U. „Som rada, že sme mali možnosť oboznámiť sa s týmito prístrojmi a životom v útvare,“ hovorí podľa hodnotenia lektorov najlepšia spomedzi študentov 4. ročníka vojačka 1.stupňa Terézia Dubovcová. Veliteľ batérie podpory velenia kapitán Peter Roľko vyjadril spokojnosť s prístupom kadetov k výcviku a ich zapojením do reálneho výcviku. „Je aj v našom záujme, aby k útvaru prišli čo najlepšie pripravení a vhodne zapadli do kolektívov. Sám som to zažil na vysokej škole a bolo to dobré.“


Kadeti vymenili školské lavice za kasárne raketometného oddieluKadeti vymenili školské lavice za kasárne raketometného oddieluKadeti vymenili školské lavice za kasárne raketometného oddieluKadeti vymenili školské lavice za kasárne raketometného oddieluKadeti vymenili školské lavice za kasárne raketometného oddielu 2Kadeti vymenili školské lavice za kasárne raketometného oddielu 2Kadeti vymenili školské lavice za kasárne raketometného oddielu 2Kadeti vymenili školské lavice za kasárne raketometného oddielu 2Kadeti vymenili školské lavice za kasárne raketometného oddielu 3Kadeti vymenili školské lavice za kasárne raketometného oddielu 3Kadeti vymenili školské lavice za kasárne raketometného oddielu 3Kadeti vymenili školské lavice za kasárne raketometného oddielu 3Kadeti vymenili školské lavice za kasárne raketometného oddielu 4

Autor: MO SR Jozef ŽIAK , Foto: MO SR Jozef ŽIAK - Dátum: 02.10.2020
Čítanosť: 2669
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share