Preskocit navigáciu

Cvičenie Slovenský štít 2021 úspešné ukončené


Cvičenie Slovenský štít 2021 úspešné ukončené

Vo štvrtok 24. júna sa ENDEX nástupom v priestoroch Dlhých dolných dielov skončilo viac ako mesiac trvajúce previerkové cvičenie Slovenský štít 2021. Súčasťou nástupu bolo aj vyhodnotenie práporného taktického cvičenia s bojovou streľbou.

Ako uviedol brigádny generál Ivan Balog vo svojom príhovore, „počas práporného taktického cvičenia s bojovou streľbou operácie Slovenský štít sme spoločne plnili náročné úlohy, ktoré preverili našu pripravenosť riadiť operácie v zostave mnohonárodného zoskupenia. S podporou aliančných partnerov sme splnili úlohy so cťou na vysokej profesionálnej úrovni  vďaka prístupu každého jednotlivca bez rozdielu druhu vojska alebo krajiny. Tým sme preukázali schopnosť vzájomnej interoperability, teda schopnosť viesť operácie spoločne so spojencami.“

Počas nástupu odovzdali veliteľ 1.mb brigádny generál Ivan Balog a generálmajor Ivan Pach, riadiaci cvičenia a veliteľ pozemných síl, pamätné dary a certifikáty veliteľom jednotlivých cvičiacich jednotiek. Záver nástupu prebiehal v priateľskej atmosfére a bolo zrejmé, že okrem nových skúseností a poznatkov si vojaci z cvičenia odnesú aj nové priateľstvá a kontakty.

Oceňovanie tých najlepších prebiehalo aj počas samotného cvičenia, počas ktorého riadiaci cvičenia generálmajor Pach oceňoval medailou pozemných síl vybraných vojakov zúčastňujúcich sa cvičenia Slovenský štít 2021, či už našich slovenských, alebo aj príslušníkov zahraničných jednotiek. Cieľom ocenenia bolo vyzdvihnúť prínos a prácu tých, ktorí denno-denne svojím prístupom, entuziazmom a profesionalitou prispievali k úspešnému priebehu celého cvičenia, počnúc hlavnými funkcionármi, veliteľmi práporov, rôt, veliacimi poddôstojníkmi ako aj príslušníkmi mužstva.

ENDEX nástupu predchádzal Inšpekčný deň náčelníka Generálneho štábu OS SR generála Daniela Zmeka, ktorý sa konal v priestoroch Kamenného vrchu Centra výcviku Lešť. Ten sa k priebehu cvičenia vyjadril nasledovne: „Som rád, že celkový priebeh cvičenia preukázal, že aj napriek prestávke sme si udržali vysokú úroveň profesionality v plánovacích procesoch i v obsluhe zbraňových systémov. Zároveň si z cvičenia tiež odnášame cenné poznatky a zapracujeme ich do systémových zmien, ktoré pomôžu zlepšiť našu pripravenosť reagovať na súčasnú, stále komplikovanú bezpečnostnú situáciu v našom záujmovom bezpečnostnom priestore.“


Cvičenie Slovenský štít 2021 úspešné ukončenéCvičenie Slovenský štít 2021 úspešné ukončenéCvičenie Slovenský štít 2021 úspešné ukončenéCvičenie Slovenský štít 2021 úspešné ukončenéCvičenie Slovenský štít 2021 úspešné ukončenéCvičenie Slovenský štít 2021 úspešné ukončenéCvičenie Slovenský štít 2021 úspešné ukončenéCvičenie Slovenský štít 2021 úspešné ukončenéCvičenie Slovenský štít 2021 úspešné ukončenéCvičenie Slovenský štít 2021 úspešné ukončenéCvičenie Slovenský štít 2021 úspešné ukončenéCvičenie Slovenský štít 2021 úspešné ukončenéCvičenie Slovenský štít 2021 úspešné ukončenéCvičenie Slovenský štít 2021 úspešné ukončenéCvičenie Slovenský štít 2021 úspešné ukončenéCvičenie Slovenský štít 2021 úspešné ukončené

Autor: kpt. Eva DEMEŠOVÁ , Foto: kpt. Eva DEMEŠOVÁ - Dátum: 07.07.2021
Čítanosť: 5547
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share