Preskocit navigáciu

Výzva veliteľa pozemných síl OS SR k očkovaniu proti ochoreniu COVID-19


Výzva veliteľa pozemných síl OS SR k očkovaniu proti ochoreniu COVID-19

Vojaci a zamestnanci pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky,

     2. septembra 2021 uplynul rok môjho pôsobenia vo funkcii veliteľa pozemných síl. Od prvých dní po nástupe do tejto funkcie som nielen ja, ale aj vy vojaci a zamestnanci pozemných síl, plnili úlohy v operáciách SPOLOČNÁ ZODPOVEDNOSŤ, KURIÉR, KONTINUITA, SPOLOČNÁ HRADBA, NÁDEJ, HRANICA,... ktorých ciele sme úspešne splnili a naďalej plníme. Nasledovalo vytvorenie testovacích miest a dočasných testovacích miest a v neposlednom rade hliadkovanie na hraniciach naprieč územím Slovenska. Ani sme si nestihli vydýchnuť a s mnohými z Vás sme sa v júni tohto roka stretli v Centre výcviku Lešť počas cvičenia Slovenský Štít 20/21. Vo všetkých týchto úlohách, ktoré boli pred nás postavené sme všetci preukázali našu profesionalitu, odhodlanosť, nasadenie, disciplínu, jednotu, vytrvalosť a sebazaprenie. Po tomto náročnom roku, môžem s istotou povedať, že som hrdý na prácu, ktorú sme spoločne vykonali a rád by som Vám poďakoval za Váš doterajší prístup.

     Tento list však nie je o tom čo sme v uplynulom období dokázali, ale o tom čo potrebujeme dokázať v nadchádzajúcom období. Je o potrebe zvýšenia odolnosti všetkých príslušníkov PS OS SR prostredníctvom očkovania tak, aby sme mohli plnohodnotne čeliť výzvam v blízkej budúcnosti. Či už ide o výcvikové aktivity, nasadenie do operácií a misií v zahraničí, ale hlavne o naše nasadenie na podporu obyvateľov SR pri eliminácii pandémie COVID-19, ktoré sa stalo našou najvýznamnejšou úlohou v poslednom období.

     Uplynulé mesiace sme všetci bojovali, hľadali nové riešenia, prispôsobovali metódy práce a výcviku, aby boli dopady pandémie čo najmenšie. Všetci sme si vyskúšali aké je zložité udržať efektívny výcvik, plnenie úloh a pritom ostať operačne pripravení, ... a nenakazení. Testovanie, práca z domu; testovanie, obmedzenie výcviku; testovanie, karanténa, rušenie výcviku; testovanie, karanténa, predĺženie rotácií v misiách; testovanie, ....  

     Jedným z opatrení, ktoré sa postupne etablovalo v spoločnosti ako najefektívnejšie z hľadiska zvýšenia odolnosti proti pandémii a eliminácie potreby neustáleho testovania je očkovanie. Aj v ozbrojených silách sa postupne začalo očkovať a k dnešnému dňu je zaočkovaná už významná časť príslušníkov PS OS SR aj druhou dávkou vakcíny. Všetci tí, ktorí sa dali zaočkovať prispeli k celkovej odolnosti nielen pozemných síl, ale celých ozbrojených síl SR a v konečnom dôsledku aj celej populácie SR. Zároveň prispeli k zvýšeniu celkovej pripravenosti OS SR na plnenie úloh, z ktorých predovšetkým podpora domáceho krízového manažmentu zohráva v poslednom období tak významnú líniu úsilia.

     Požiadavka na zaočkovanie všetkých príslušníkov OS SR, ktorí v poslednom období zohrávali rozhodujúcu úlohu pri boji s pandémiou a pri podpore domáceho krízového manažmentu je viac než legitímna. Ak máme účinne podporiť obyvateľov pri potláčaní následkov pandémie, musíme viac urobiť aj pri prevencii rozširovania nákazy. A nielen pri domácom krízovom manažmente, ale aj pri našom nasadení do operácií v zahraničí, pri príprave na zaradenie do síl vysokej pripravenosti, či výcvikových aktivitách doma a v zahraničí. Očkovanie príslušníkov PS OS SR k tejto prevencii rozhodne patrí. Tak ako doteraz patrilo a patrí profylaktické očkovanie, či očkovanie na konkrétnu operáciu v zahraničí.

     Všetci v pozemných silách viete, že mojou hlavnou prioritou sú ľudia, dôvera v nich a ich podpora. Napriek mnohým informáciám i dezinformáciám, som presvedčený, že očkovanie je naozaj cesta von z doterajšieho kruhu testovania, obmedzovania aktivít, zatvárania prevádzok či škôl, ale aj z nevyhnutného obmedzovania výcviku a hlavne vyradenia nezaočkovaných z operácií v zahraničí, či ich vyradenia zo síl vysokej pripravenosti.

     Občas dostávam informácie, že niektorým príslušníkom PS vyhovuje zostať nezaočkovaní práve pre to, aby nemuseli ísť do operácie či na cvičenie do zahraničia, čo by bolo v príkrom rozpore so zákonom, cťou a morálkou príslušníka OS SR. Ja však pevne verím, že takýchto ľudí je v pozemných silách zanedbateľné minimum. Väčšina tých, ktorí sú zatiaľ nezaočkovaní, patrí medzi zodpovedných vojakov a zamestnancov, ktorých od očkovania odrádza možno zmätok rôznych informácií, možno strach z prípadných zdravotných problémov po očkovaní, prípadne iba nedostatok času či príležitostí sa dať zaočkovať.    

     Ak je to tak, posúďte si informácie vlastným rozumom, prípadne poraďte sa so svojimi nadriadenými či odborníkmi. Prekonajte vlastné obavy, tak ako ste ich doteraz prekonávali pri nasadení v operáciách, pri výcviku, pri plnení úloh boja s pandémiou a ako sa to očakáva aj pri prípadnom nasadení na obranu SR.

Velitelia a náčelníci, vojaci a vojačky, zamestnanci a zamestnankyne PS OS SR,

sme všetci príslušníci profesionálnej organizácie s vysokým odborným a morálnym kreditom v spoločnosti, ktorá nám prejavuje vysokú dôveru a zároveň má veľké očakávania. Právom očakáva, že naplníme všetky naše zákonné povinnosti či už pri obrane vlasti, pri nasadení v operáciách v zahraničí, ale aj pri podpore celospoločenského boja proti pandémii.

Preto si Vás všetkých dovoľujem vyzvať aby ste sa tí, ktorí ešte tak neurobili, dali zaočkovať a naplnili tak nielen požiadavky spoločnosti, ale aj zákonnú požiadavku, ktorá nám vyplýva zo zákona.   

 „Unanimi Cum Ratione“

 generálmajor Ing. Ivan Pach


Výzva veliteľa pozemných síl OS SR k očkovaniu proti ochoreniu COVID-19Výzva veliteľa pozemných síl OS SR k očkovaniu proti ochoreniu COVID-19

Autor: Sek vel.PS OS SR , Foto: Sek vel. PS OS SR - Dátum: 28.09.2021
Čítanosť: 5135
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share