Preskocit navigáciu

Veliteľské zhromaždenie veliteľa pozemných síl-spoločná časť


Veliteľské zhromaždenie veliteľa pozemných síl-spoločná časť

Tohtoročné veliteľské zhromaždenie veliteľa Pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky začalo spoločnou časťou 20. októbra 2021 v priestoroch Základne výcviku a mobilizačného doplňovania Martin. Vyhodnotenie výcvikového roka 2020 a prechodného obdobia v roku 2021, za účasti náčelníka Generálneho štábu generála Daniela Zmeka a hlavného poddôstojníka OS SR štábneho nadrotmajstra Marcela Kaniaka, otvoril veliteľ PS OS SR generálmajor Ivan Pach.

Veliteľské zhromaždenie veliteľa pozemných síl bolo iné z viacerých dôvodov: konalo sa po takmer dvoch rokoch, prvýkrát dostali priestor aj velitelia brigád, základní a práporu a konalo sa aj pri začiatku prechodu na dvojročný výcvikový cyklus. Generálmajor Pach vo svojom prvom vystúpení uviedol, že práve 2–ročný cyklus nám umožní „vidieť ďalšie horizonty“ a vystúpenia jednotlivých veliteľov prispejú k plneniu úloh v pozemných silách ako celku a nie v samostatných líniách. Ako ďalej uviedol k vyhodnoteniu splnenia úloh prechodného obdobia: „Prechodné obdobie bolo významné tým, že sme plnili úlohy v novom zložení. Napriek postupnému vypadávaniu kľúčového personálu, sa nám podarilo všetky stanovené úlohy splniť. Vyžadovalo to veľké úsilie a flexibilitu v rámci všetkých útvarov, veliteľstiev a štábov, aby sa chod pozemných síl nezastavil.“

V závere veliteľ pozemných síl zhodnotil, že pozemné sily významne prispeli do celkového úsilia ozbrojených síl. „Máme na čo byť hrdí!“ Poďakoval všetkým prítomným za odvedenú prácu a požiadal o odovzdanie poďakovania všetkým podriadeným. Zároveň vyzval, aby si velitelia z plnenia úloh vo výcvikovom roku 2020 a prechodného obdobia zobrali najdôležitejšie poznatky a využili ich v ďalšom období, ktoré nás čaká.  

Podľa náčelníka Generálneho štábu OS SR generála Daniela Zmeka, „žijeme neľahkú dobu hlavne pre príslušníkov ozbrojených zborov ako takých a ozbrojených síl obzvlášť. Celková situácia okolo nás vytvára dojem, že nemá tendenciu sa zlepšovať, ale má tendenciu sa zhoršovať. A tým pádom sa javí zásadne rozdielne aj základné poslanie ozbrojených síl.“

Náčelník generálneho štábu úplne súhlasil s veliteľom pozemných síl v súvislosti so splnením stanovených úloh. „Jednotlivé výcvikové aktivity smerovali k splneniu zásadného cieľa - k zvýšeniu operačnej pripravenosti. Avšak zdá sa, že výcvik nie je dominantnou oblasťou, ktorej sa všetci rovnako intenzívne venujú. Cvičenie Slovak Shield 20/21 ukázalo priestor pre zamyslenie v oblasti ochrany síl a plnení úloh bojovej a mobilizačnej pohotovosti. Vojna je risk business a my musíme vedieť precízne hľadať spôsoby ako byť náročný vo výcviku, ako výcvik priblížiť reálnym podmienkam. Kľúčovým prvkom v tejto oblasti je otvorená komunikácia medzi nami a smerom k našim podriadeným, aby sa z výcviku nestala hra na vojaka, ale všetci brali výcvik vážne. Musíme hodnotiť ľudí podľa toho, ako si profesijne plnia svoje úlohy v základnej oblasti, ktorá im je daná, to znamená príprava na možný konflikt. Služba v ozbrojených silách je poslanie, ktoré ma vojakov napĺňať profesijne, ľudsky a získavať im spoločenské uznanie. Ozbrojené sily potrebujú vojakov odolných voči informačnej vojne, dezinformáciám, špekulatívnym až konšpiračným teóriám.“       

Veliteľské zhromaždenie bolo príhodnou možnosťou pre ocenenie tých najlepších. Dvom desiatkam profesionálnych vojakov, bývalých profesionálnych vojakov a zamestnancov boli odovzdané ocenenia z úrovne ministra obrany – pamätná medaila, náčelníka Generálneho štábu – pamätný kríž a odznak a veliteľa pozemných síl – pamätná medaila. Veliteľ pozemných síl taktiež odovzdal ocenenie in memoriam, rotmajstrovi Jánovi Kupčovi, ktoré prevzala jeho manželka a syn, za príkladné plnenie úloh vo výcvikovom roku 2020 a počas svojej profesionálnej vojenskej kariéry.

V poobedných hodinách program pokračoval vystúpením generálmajora Ivan Pacha, ktorý objasnil spôsob plnenia úloh PS vo výcvikovom cykle október 2021 – september 2023 a spolu s ním aj jednotliví velitelia brigád a základní. Ako veliteľ pozemných síl uviedol: „ Našu činnosť a úsilie budú ovplyvňovať viaceré faktory – nedostatok personálu, nízka odborná pripravenosť časti personálu, pretrvávajúca nízka dostupnosť a prevádzky-schopnosť techniky a materiálu a v neposlednom rade opatrenia súvisiace s bojom proti šíreniu pandémie COVID-19. Väčšinu z nich nedokážeme zásadne ovplyvniť, preto sa bude od nás všetkých vyžadovať väčšia flexibilita, zvýšená odbornosť, odhodlanie a presvedčenie; v jednom slove profesionalita. Každý z nás musí prispieť do celkového úsilia, aby sme spoločne splnili úlohy, ktoré sme si do budúceho obdobia naplánovali.“   

Spoločná časť veliteľského zhromaždenia bola ukončená v podvečerných hodinách a na nasledujúci deň pokračovala odbornou časťou s praktickými ukážkami v priestoroch Opravárenského práporu Martin a Základne výcviku a mobilizačného doplňovania.

  

Veliteľské zhromaždenie veliteľa pozemných síl-spoločná časťVeliteľské zhromaždenie veliteľa pozemných síl-spoločná časťVeliteľské zhromaždenie veliteľa pozemných síl-spoločná časťVeliteľské zhromaždenie veliteľa pozemných síl-spoločná časťVeliteľské zhromaždenie veliteľa pozemných síl-spoločná časťVeliteľské zhromaždenie veliteľa pozemných síl-spoločná časťVeliteľské zhromaždenie veliteľa pozemných síl-spoločná časťVeliteľské zhromaždenie veliteľa pozemných síl-spoločná časťVeliteľské zhromaždenie veliteľa pozemných síl-odborná časť

Autor: Sek vel.PS , Foto: Sek vel.PS - Dátum: 26.10.2021
Čítanosť: 5447
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share