Preskocit navigáciu

Chceš sa stať príslušníkom roty spravodajskej podpory na 65. prieskumnom prápore? Pripravujeme ďalšie výberové konanie.


Chceš sa stať príslušníkom roty spravodajskej podpory na 65. prieskumnom prápore? Pripravujeme ďalšie výberové konanie.
Jej príslušníci sú odborníci na spravodajstvo z ľudských zdrojov, s ČŠp 112. Keďže sa jedná o špecifickú prácu, profesionálnych vojakov si z OS SR starostlivo vyberáme. Záujemcovia musia prejsť výberovým konaním, ktoré pozostáva z niekoľkých fáz.
Úvodnou fázou je prvotná selekcia vykonaná komisiou, ktorá vyhodnocuje požadovanú dokumentáciu. Prebieha bez prítomnosti uchádzačov. Každý záujemca musí poslať žiadosť a potrebné podklady o zaradenie do tohto výberového konania. O podmienkach pre zaradenie do výberu a požadovanej dokumentácií sa záujemcovia dočítajú v Nariadení NGŠ OS SR č. SCKM-45-158/2016 zo dňa 4. októbra 2016, respektíve sa môžu obrátiť na personálne oddelenie 65. prieskumného práporu. Tí, ktorí splnia podmienky, čo sa týka prvotnej selekcie, absolvujú preskúšanie z anglického jazyka formou ALCPT testov, kde sa overí ich úroveň jazykovej spôsobilosti a zároveň sa podrobia psychodiagnostickému vyšetreniu. Budú pozvaní do ďalšej fázy a to týždenného záťažového testovania na Lešti. Poslednou fázou je záverečný výber vykonaný komisiou, ktorá uchádzačom zašle písomné vyjadrenie.
Aké predpoklady by mal profesionálny vojak spĺňať? V prvom rade musí byť vysoko motivovaný k výkonu špecifických činností ČŠp 112. Je zdravotne spôsobilý, má psychické predpoklady na optimálny a efektívny výkon v obsadzovanej funkcii. Musí byť schopný dlhodobo pracovať v uzavretom kolektíve. Nie je to o silnom individualizme, ale tímovej práci. Počas plnenia úloh je schopný prijať rozhodnutia aj nad rámec obvyklých rozhodnutí. Má silný zmysel pre čestnosť, je schopný plniť úlohy v dlhodobých záťažových situáciách a je ochotný účasti vo vojenských operáciách so zvýšenou mierou rizika. Je dôležité si uvedomiť, že nejde o zamestnanie ako zamestnanie, ale poslanie. Je potrebná dávka veľkého sebazaprenia a zvyšovania úsilia na vykonanie úlohy.

 Autor: G-2 VePS , Foto: G-2 VePS - Dátum: 01.12.2021
Čítanosť: 4815
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share