Preskocit navigáciu

Veliaci poddôstojník veliteľstva pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky


štábny nadrotmajster Rastislav Bodnár

Veliaci poddôstojník veliteľstva pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky štábny nadrotmajster Rastislav BodnárNarodil sa 18. februára 1974 v Košiciach.

 

Vzdelanie:

 • 1.9.1992 - 15.7.1993 - ročná práporčícka škola, smer ženijný strojný vo Vojenskej strednej škole pozemného vojska Martin
 • 1.9.1988 - 16.6.1992 - Vojenské gymnázium Banská Bystrica

Vykonávané funkcie:

 • 24.3.2016 - veliaci poddôstojník pozemných síl  OS SR
 • 16.9.2015 - 23.3.2016 - vyslaný na plnenie úloh mimo územia SR vo vojenskej operácii UNFICYP na Cypre vo funkcii veliaci poddôstojník/sektorové veliteľstvo/sektor 4 Generálneho štábu OS SR 
 • 17.12.2012  - 15.9.2015 - veliaci poddôstojník pozemných síl  OS SR
 • 6.6.2012 - 16.12.2012 - vyslaný na plnenie úloh mimo územia SR vo vojenskej  operácii ISAF v Afganistane vo funkcii veliaci poddôstojník veliteľstva jednotky ISAF Generálneho štábu OS SR
 • 1.4.2010 - 5.6.2012 - veliaci poddôstojník pozemných síl OS SR
 • 1.9.2007 - 31.3.2010 - veliaci poddôstojník ženijného práporu pozemných síl OS SR
 • 1.7.2005 - 31.8.2007 - veliaci poddôstojník ženijnej roty Veliteľstva mechanizovanej brigády pozemných síl OS SR
 • 2.6.2005 - 30.6.2005 - zaradený do personálnej zálohy veliteľa Veliteľstva mechanizovanej brigády pozemných síl OS SR
 • 14.12.2004 - 1.6.2005 - vyslaný na plnenie úloh mimo územia SR vo vojenskej operácii ISAF v Afganistane vo funkcii veliteľ družstva ženijného odmínovacieho družstva Ženijnej odmínovacej čaty Generálneho štábu OS SR
 • 1.10.2003 - 13.12.2004 - veliteľ ženijno opevňovacej čaty ženijno technickej roty ženijného práporu mechanizovanej brigády pozemných síl OS SR 
 • 9.7.2003 - 30.09.2003 - zástupca veliteľa 3.ženijnej čaty ženijnej roty ženijného práporu 1.mechanizovanej brigády pozemných síl OS SR
 • 1.7.2002 - 8.7.2003 - vyslaný na plnenie úloh v zahraničí v mierovej misii OSN UNMEE v Eritrei vo funkcii technik špecialista ženijno-výcvikového družstva 6.ženijno-pyrotechnickej skupiny ženijného oddielu ženijnej jednotky mierových síl OSN UNMEE Generálneho štábu Armády SR Ministerstva obrany SR
 • 1.1.2001 - 30.6.2002 - veliteľ ženijnej čaty ženijnej roty ženijného práporu Veliteľstva 1. mechanizovanej brigády Veliteľstva pozemných síl Armády SR
 • 1.10.2000 - 31.12.2000 - veliteľ ženijnej čaty ženijnej roty jednotiek bojového zabezpečenia veliteľstva 1.mechanizovanej brigády Veliteľstva pozemných síl Armády SR
 • 1.10.1995 - 30.9.2000 - výkonný práporčík ženijnej roty práporu velenia a bojového zabezpečenia 21.mechanizovanej brigády 2.armádneho zboru GŠ Armády SR
 • 13.9.1993 - 30.9.1995 - výkonný práporčík ženijnej roty 55.mechanizovaného pluku 2. armádneho zboru GŠ Armády SR

Jazyková pripravenosť:

 • 1992 - Ruský jazyk, maturitná skúška
 • 2004 - Intenzívny kurz anglického jazyka STANAG 1
 • 2010 - Intenzívny kurz anglického jazyka STANAG 2
Šbnrtm. Rastislav BODNÁR je rozvedený, otec dvoch detí.

Skočiť na menu


Share