Preskocit navigáciu

Posádkový klub Bratislava


Posádkový klub BA ponuka

POSLANIE

Posádkový klub Bratislava je kultúrno-výchovným a spoločenským zariadením posádky Bratislava. Podieľa sa na organizovaní mnohotvárneho kultúrneho života, záujmovej činnosti, rekreačného športu, spoločenskej zábavy v posádke a vytvára podmienky na regeneráciu fyzických a duševných síl. Je miestom aktívneho vyžitia profesionálnych vojakov, zamestnancov vojenskej správy, výsluhových dôchodcov a ich rodinných príslušníkov.

 

STRUČNÁ HISTÓRIA

Zmeny názvov

 • 15. januára 1971 vznik Posádkového klubu Bratislava so sídlom na Miletičovej ulici,

 • 1978 zmena názvu na Posádkový dom armády Bratislava,

 • 1995 zmena názvu na Posádkový klub armády Bratislava,

 • 2002 zmena názvu na Posádkový klub OS SR Bratislava.

Pôsobnosť

 • Od roku 1971 do roku 1991 sídlil Posádkový klub Bratislava na Miletičovej ulici u tzv. Tvarožka,

 • V roku 1991 sa presťahoval Posádkový klub Bratislava do Šagátových kasární,

 • V roku 1993 sa presťahoval Posádkový klub Bratislava do priestorov Veliteľstva posádky Bratislava na Štúrovu ulicu,

 • V roku 2002 sa presťahoval Posádkový klub Bratislava do priestorov Hurbanových kasárni,

 • V roku 2011 sa presťahoval Posádkový klub Bratislava do priestorov po Posádkovej ošetrovni na Dulovo námestie. Od 1.3.2011 začal svoju činnosť.

Podriadenie

 • od 1971 do r. 1991 patril do podriadenosti PO ZUZ VVO (Polit. odd. zabezpečovacích útvarov a zariadení v Trenčíne),

 • od 1991 do r. 2003 patril do podriadenosti Veliteľstva posádky Bratislava,

 • od 2003 do 30.6.2009 patril do podriadenosti KaMC (Kultúrne a metodické centrum v Trenčíne),

 • od 1.7.2009 je v podriadenosti Veliteľstva posádky Bratislava.

Náčelníci a vedúci

 • 1971 - 1978 - pplk. Vítězoslav Zapletal

 • 1978 - 1989 - pplk. PhDr. Erich Steinitz

 • 1989 - 1995 - pplk. RSDr. Ján Lacko

 • 1995 - 2004 - kpt. Mgr. Ladislav Bolebruch

 • 2004 - 2007 - z. Antónia Papčová

 • 2007 - 2021 - z. Stanislav Čáp

 • 2021 - doteraz - z. Anton Merák

AKTIVITY

V súčasnosti pri Posádkovom klube pôsobí 14 klubov a združení vojenských dôchodcov. Ich činnosť je zameraná na ochranu oprávnených záujmov a sociálnych práv členov, ochrana pred diskrimináciou, propagovanie OS SR, rozvoj vojenských a vlasteneckých tradícií a vojenskej etiky, podpora vzdelávania, rozvoj telesnej kultúry, podpora vzájomnej pomoci, aktívna podpora brannej výchovy obyvateľstva, poskytovanie pomoci vojakom pri skončení profesionálnej služby, organizovanie odborných konferencií a školení, vzdelávacích, propagačných, kultúrnych a športových akcií.

Momentálne pri Posádkovo klube vykonávajú svoju aktivitu nasledovné kluby: Klub generálov SR, Klub vojenskej histórie - 2.jazdecký klub SIBÍRSKY, Slovenský letecký zväz M. R. Štefánika, Vojenská Spoločnosť KARPATY, Združenie vojenskej obrody Slovenska, Klub vojenských výsadkárov, Klub turistov LOKOMOTÍVA, Spolok Slovákov z Bulharska, Česká a slovenská obec delostrelecká, Klub VÚ 3853 Bratislava, Klub Vojenský veterán Bratislava, Združenie pontonierov a ženistov, Cech puškárov a delostrelcov a Vojnový veteráni Bratislavského kraja. Okrem klubov si svojou záujmovou činnosťou vypĺňa voľný čas aj 6 krúžkov. Medzi najaktívnejšie krúžky patrí Country skupina PONTOŇÁCI, Krúžok ručných prác, Krúžok stolových hier, Tenisový a stolnotenisový krúžok a Futbalový krúžok KFV - Vrakuňa CONO. Posádkový klub ďalej organizuje rôzne spoločenské posedenia ako napríklad „Večery trampskej hudby“ a „Večery seniorov“. Pravidelne organizuje zaujímavé výstavy, ktoré propagujú činnosť jednotlivých klubov a krúžok, ale aj celý rad iných úspešných výstav. Ako jeden z mála má Posádkový klub  vlastnú osvetovú knižnicu. Posádkový klub pravidelne vydáva svoj  mesačný program, ktorý nájdete pod zložkou "Program Posádkového klubu".

Skočiť na menu


Share