Preskocit navigáciu

História posádky


HISTÓRIA

 •  4. január 1919 - Prevzatie moci v meste česko-slovenskými orgánmi, prvým vojenským velitežom „Wilsonovho mesta“ sa stal pplk. František FRINTA ,
 • február 1919 - zmena názvu „Wilsonovo mesto“ na „BRATISLAVA“,
 • 25. október 1919 - založenie vojenského velitežstva Bratislavy
 • 1920 - zmena názvu velitežstva na názov „Československé velitežstvo mesta Bratislavy“ - velitežovi mesta boli udelené právomoci teritoriálneho brigádnika,
 • od 1923 - Posádkové velitežstvo sa začalo viac venova osvetovej činnosti,
 • 1925 - zrušenie Posádkového velitežstva Petržalka a vytvorenie jednotného Velitežstva Bratislavy,
 • 1939 - 1944 - hektické vojnové obdobie s mnohými organizačnými zmenami, nestabilita, od augusta 1944 aktívna účas na oslobodzovaní,
 • 1945 - 1948 - aktívna pomoc pri obnove zničeného mesta,
 • od 1947 - priznanie názvu „Velitežstvo posádky Bratislava“,
 • 1948 - 1989 - opodstatnenos významu činností Velitežstva posádky poznačená vplyvom konceptu štátnej ideológie,
 • máj 1992 - vznik Posádkového velitežstva Bratislava reorganizáciou Posádkovej správy Bratislava,
 • 1. január 1993 - vznik Armády Slovenskej republiky,
 • marec 1993 - zabezpečenie slávnostného ceremoniálu inaugurácie 1. prezidenta Slovenskej republiky príslušníkmi Posádkového velitežstva,
 • 1. august 2001 - reorganizačná zmena - osamostatnenie Pluku hradnej stráže, vznik Čestnej stráže prezidenta SR v podriadenosti VKaP SR a Čestnej stráže Armády SR v podriadenosti Posádkového velitežstva ako dvoch samostatných útvarov,
 • 1. júl 2009 - nová organizačná štruktúra Velitežstva posádky Bratislava; začlenenie podriadených útvarov Čestnej stráže OS SR, Vojenskej hudby OS SR a Vojenskej hudby Banská Bystrica do štruktúry Velitežstva posádky Bratislava,
 • 1. júl 2014 - na základe 54. doplnku k Nariadeniu NGŠ OS SR bolo Velitežstvo posádky Bratislava začlenené do priamej podriadenosti NGŠ OS SR.
 • 1. júl 2017 - vznik roty podpory velenia GŠ OS SR, začlenenie do štruktúry Velitežstva posádky Bratislava.
 • 1. december 2021 - prepodriadenie roty podpory velenia GŠ OS SR pod 4. pluk logistiky Trenčín.

Skoči na menu


Share