Preskocit navigáciu

Veliteľstvo posádky Bratislava


Znak - VePBAPOSLANIE

 • komplexne organizovať, zabezpečiť a riadiť protokolárne aktivity OS SR v súlade s požiadavkami vlády SR, rezortu MO SR a orgánov štátnej správy a samosprávy,
 • súčinnostniť s orgánmi štátnej správy a samosprávy v oblasti krízového manažmentu v posádke Bratislava,
 • riadiť asistenčné úlohy vykonávané podriadenými jednotkami (a ďalšími vyčlenenými silami a prostriedkami) na teritóriu posádky Bratislava v rámci DKM,
 • poskytovať vybrané logistické spôsobilosti (v nadväznosti na tabuľky počtov osôb, techniky a materiálu) v prospech MO SR a GŠ OS SR,
 • byť schopné podieľať sa a posilniť ochranu objektov MO SR a GŠ OS v posádke Bratislava.

PÔSOBNOSŤ

 • Veliteľstvo posádky Bratislava pôsobí na základe zákona č. 321/2002 Z.z. o ozbrojených silách SR.
 • Sídlom Veliteľstva posádky je hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava.
 • Veliteľstvo posádky je priamo podriadený útvar Generálneho štábu  Ozbrojených síl Slovenskej republiky s celorezortnou pôsobnosťou na zabezpečenie súčinnosti so štátnou správou a samosprávou, zabezpečenie vykonávania vojenských pôct, logistického, finančného a zdravotníckeho zabezpečenia priamo podriadených jednotiek.
KOMPETENCIE A ÚLOHY
 • Riadi činnosť Čestnej stráže OS SR, Vojenskej hudby OS SR, Vojenskej hudby Banská Bystrica a Posádkového klubu,
 • Zabezpečuje poskytovanie slávnostných vojenských pôct ústavným činiteľom SR, predstaviteľom cudzích štátov, MO SR, NGŠ OS SR a ďalším vrcholným predstaviteľom OS SR podľa Pravidiel diplomatického protokolu,
 • Zabezpečuje vojenské pocty počas osláv rôznych výročí, významných udalostí, slávností, pietnych aktov kladenia vencov a úmrtí vojakov,
 • Zabezpečuje realizáciu zákonov a základných predpisov v oblasti  dozornej služby a fyzickej ochrany objektov vo svojej pôsobnosti,
 • Zabezpečuje súčinnosť s orgánmi štátnej správy a samosprávy,
 • Poskytuje právnu službu pre priamo podriadené súčasti,
 • Spracováva požiadavky týkajúce sa obranného plánovania,
 • Vykonáva analýzu čerpania RP, realizuje tvorbu rozpočtu v rámci veliteľstva,
 • Usmerňuje a podporuje nakladanie s hnuteľným majetkom v rámci veliteľstva,
 • Usmerňuje činnosť orgánov BOZP, PO a OŽP v rámci veliteľstva,
 • Organizuje vystúpenia príslušníkov Čestnej stráže a vojenských hudieb na verejnosti, čo vysokou mierou prispieva k pozitívnej propagácii OS SR v očiach širokej verejnosti,
 • V spolupráci s mestskou časťou Staré mesto každoročne organizuje slávnostné vystúpenia jednotiek ČS OS SR, ČS PSR a VH OS SR v rámci Bratislavského kultúrneho leta,
 • Veliteľ VePBA je zároveň členom bezpečnostnej rady kraja.

 

Skočiť na menu


Share