Preskocit navigáciu

Klub historikov SHS, vojenských dejín a vojenskej histórie


Zameranie činnosti: Kultúrno – výchovná práca k popularizácii vojenských a regionálnych dejín.
Klub historikov SMS, vojenských dejín a vojenskej histórie pri Posádkovom klube Trenčín je kolektívom záujmovej činnosť, ktorý združuje aktívnych historikov a záujemcov o všeobecné a vojenské dejiny z radov príslušníkov OS SR a civilnej verejnosti.

Plní svoje poslanie vykonávaním kultúrno – výchovnej činnosti a to najmä formou prednášok, besied, seminárov, zájazdov, exkurzií, výstav alebo účasťou na takýchto výstavách organizovaných inými spoločenskými organizáciami. Rozširuje u svojich členov a ostatných záujemcov najnovšie poznatky zo všeobecnej, vojenskej a hlavne regionálnej histórie. Rozvíja vlastnú bádateľskú, edičnú a publikačnú činnosť k propagovaniu najnovších poznatkov.

Predseda klubu plk. v.v. Ing. Ján Dibala
Miesto činnosti klubu Posádkový klub Trenčín, Hviezdoslavova 16
Miestnosť číslo 301
Klubové stretnutia 3. štvrtok v mesiaci

Skočiť na menu


Share