Preskocit navigáciu

Klub vojenskej histórie protifašistického odboja


Zameranie činnosti: Príprava a organizovanie spomienkových stretnutí na pamätných miestach spojených s protifašistickým odbojom, organizovanie výstav, besied, prednášok, seminárov a zájazdov na pamätné miesta ako na Slovensku, tak aj v zahraničí.

Klub dokumentuje spomienky účastníkov odboja, pamätné tabule, pomníky, pamätníky, vojenské hroby, cintoríny a miesta popráv z obdobia druhej svetovej vojny v Trenčíne a okolí. V úzkej spolupráci s veliteľstvami miestnej posádky dbá o to, aby história boja proti fašizmu a za národné oslobodenie bola pravdivo vysvetľovaná.

V súčinnosti s veliteľstvom posádky a orgánmi miestnej samosprávy spolupracuje pri organizovaní spomienkových osláv významných výročí, pietnych aktov a pamätných dní SNP, oslobodenia mesta Trenčína a bojov na Dukle. Zabezpečuje publikačnú činnosť o svojich aktivitách a historických poznatkoch.

Predseda klubu plk. v.v. Ing. Miroslav Ondráš
Miesto činnosti klubu Posádkový klub Trenčín, Hviezdoslavova 16
Miestnosť číslo 215 B
Klubové stretnutia prvý a druhý utorok v mesiaci 14,00 - 17,00 hod.
a každá streda od 9,00 - 11,00 hod. a podľa plánu klubu

 

FOTOGALÉRIA

foto1foto1foto1foto1 foto2

Skočiť na menu


Share