Preskocit navigáciu

Pomôžme desiatnikovi Ondrejovi Kováčovi


Pomôžme desiatnikovi Ondrejovi Kováčovi
Vďaka Vašej štedrosti sa k 05.11.2018 podarilo pre pomoc Ondrejovi vyzbierať 20.335,- eur, za čo Vám srdečne ďakujeme…   

Počiatočná neurorehabilitačná liečba v ADELI Medical Center vo výške 6.429,- EUR bola uhradená, Ondrej Kováč ju absolvuje v termíne 4.11.-24.11.2018

Aktuálny stav zbierky k 05.11.2018 je 13.906,- EUR. ĎAKUJEME

Ondrej Kováč aj vďaka Vašej štedrosti nastúpil 4.11.2018 na počiatočnú neurorehabilitačnú liečbu v ADELI Medical Center.

Desiatnikovi Ondrejovi Kováčovi (36) v apríli 2018 diagnostikovali akútny mozgový infarkt a poruchu vedomia. Po liečení vo Fakultnej nemocnici Trnava a na Neurologickej klinike Fakultnej nemocnice Nitra bol 18. júna 2018 prepustený do domáceho liečenia. Dýcha sám a potravu, popri jej zavádzaní do žalúdka pomocou striekačky, začína prijímať aj po lyžičkách. Komunikuje očami, no zatiaľ nerozpráva. Je ležiaci pacient a potrebuje 24-hodinovú starostlivosť. 

Desiatnik Ondrej Kováč je príslušníkom Ozbrojených síl Slovenskej republiky od roku 2002. Postupne slúžil v zabezpečovacom prápore Správy zabezpečenia MO SR, zabezpečovacom prápore hospodárskej správy organizačného odboru MO SR, Hospodárskej správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky Organizačného odboru Ministerstva obrany SR, Úrade logistiky a služieb Ministerstva obrany SR a na Veliteľstve posádky Bratislava.

          Stará sa o neho jeho manželka Denisa, s ktorou majú 6-ročného syna a 10-ročnú dcéru. Včasnou fyzioterapiou a logopedickými cvičeniami je veľká šanca, že bude opäť sebestačný.
Profesionalita lekárov desiatnikovi Ondrejovi Kováčovi jednoznačne zachránila život. Pani Denisa chce pre neho zabezpečiť aj tú najlepšiu následnú zdravotnícku starostlivosť - s nádejou návratu do normálneho života. Nie všetko však prepláca poisťovňa. Jeho umiestnenie v špičkovom súkromnom rehabilitačnom zariadení je pritom nad jej možnosti. Na počiatočnú neurorehabilitačnú liečbu s predpokladom jeho prijatia v mesiaci október 2018 je potrebné uhradiť sumu 6199,80 eur. Aj preto sa obrátila so žiadosťou o pomoc na Vojenskú podpornú nadáciu, veliteľa Veliteľstva posádky Bratislava - a na nás všetkých kolegov v rezorte obrany.
Prosíme preto, ak môžete, pomôžte desiatnikovi Ondrejovi Kováčovi. Účet určený na zbierku: SK91 7500 0000 0040 2351 3691, variabilný symbol 9999.
Ku dňu 11. júla 2018 je to 850,- eur - časť 2% z daní, ktoré príslušníci Čestnej stráže OS SR poukázali Vojenskej podpornej nadácii na aktivity programu vojaci-vojakom a ktoré sa rozhodli venovať na pomoc desiatnikovi Ondrejovi Kováčovi.
Stav účtu ku dňu 17. júla 2018 je 3 748,- eur.
Stav účtu ku dňu 19. júla 2018 je 9 431,- eur.
Stav účtu ku dňu 24. júla 2018 je 12 209,- eur.
Stav účtu ku dňu 30. júla 2018 je 13 397,- eur.
Stav účtu ku dňu 9. augusta 2018 je 14 831,- eur.
Stav účtu ku dňu 27. augusta 2018 je 16 140,- eur.
Stav účtu ku dňu 10. októbra 2018 je 20 085,- eur.
Naďalej môžete prispievať na horeuvedené číslo účtu.
O stave vyzbieraných finančných prostriedkov Vás budeme naďalej priebežne informovať.
Rodina súhlasí so zverejnením. 
Ing. Milan Gajdoš, pplk. v. z.                                   plukovník Ing. Slavomír Milde
 správca Vojenskej podpornej nadácie                veliteľ Veliteľstva posádky Bratislava 


Autor: Ing. Milan Gajdoš, pplk. v. z. - Dátum: 20.11.2018
Čítanosť: 22223
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share