Preskocit navigáciu

Hlavné úlohy


 5. pluk špeciálneho určenia  je jedinečný nástroj OS SR spôsobilý viesť špeciálne operácie s dôrazom na nekonvenčnú bojovú činnosť v nepriateľskom, neprístupnom alebo politicky citlivom prostredí v celom spektre konfliktu na dosahovanie strategických a operačných účinkov v diplomatickej, informačnej, vojenskej alebo ekonomickej oblasti. Zároveň poskytuje politickému vedeniu štátu spôsobilosti na boj s terorizmom mimo územia SR.

 

K hlavným úlohám 5. pluku špeciálneho určenia patria:

  • nekonvenčná bojová činnosť (Unconventional Warfare - UW)

  • vojenská asistencia (Military Assistance - MA)

  • špeciálny prieskum (Special Reconnaissance - SR)

  • priama akcia (Direct Action - DA)

  • boj s terorizmom (Counter Terrorism – CT)

 

   Nekonvenčná bojová činnosť (Unconventional Warfare – UW) ide o činnosti vykonávané na podporu hnutia odporu alebo povstania s vojenským, politickým alebo ekonomickým cieľom vykonávať nátlak, rozvrátiť alebo zvrhnúť vládu alebo okupačnú mocnosť s, alebo prostredníctvom podzemného hnutia odporu (underground), pomocných síl (auxiliary) alebo gerily v neprístupnom priestore. UW je hlavným organizačným princípom budovania spôsobilostí Špeciálnych síl (5.pluku špeciálneho určenia) v rámci SŠO. Spôsobilosti UW poskytujú spôsoby a sériu zručností, pomocou ktorých je možné plniť všetky ostatné misie Špeciálnych síl. Táto spôsobilosť je hlavným príspevkom SŠO k obrane územia SR v prípade jeho ovládnutia cudzou mocou.

 

   Vojenská asistencia (Military Assistance – MA), MA predstavuje široké spektrum opatrení a činností na podporu a ovplyvňovanie kritických prostriedkov spriatelených síl prostredníctvom výcviku, poradenstva, mentoringu, partnerstva alebo vykonávaním mnohonárodných a iných operácií. Operácie MA sa často vedú na zvýšenie úrovne technických schopností a zručností partnera, aby im pomohli dosiahnuť určité ciele. Trvanie MA môže byť značne ovplyvnené domorodými kultúrnymi alebo vládnymi záujmami, ktoré sa líšia od záujmov Aliancie.

 

   Špeciálny prieskum (Special Reconnaissance – SR) sa vykonáva na podporu zhromažďovania veliteľových prioritných požiadaviek na spravodajské informácie (Priority Intelligence Requirements – PIR). Ako súčasť procesu zhromažďovania spravodajských informácií v priestore bojiska poskytuje SR špecifické, presne definované a pravdepodobne časovo citlivé informácie strategického alebo operačného významu. Taktiež sa využíva na získanie situačného prehľadu pred, počas a po ukončení operácií. Môže dopĺňať iné spôsoby zhromažďovania, ktorých použitie je sťažené vplyvom počasia, zakrytím terénu, nepriateľských protiopatrení alebo nedostupnosťou iných systémov.

 

   Priama akcia (Direct Action – DA) je precízna ofenzívna operácia vykonávaná ako špeciálna operácia, ktorá je limitovaného zamerania a trvania v nepriateľskom, neprístupnom alebo diplomaticky citlivom priestore s uplatnením špecializovaných vojenských spôsobilostí. Jej cieľom je zmocniť sa, zničiť, narušiť, zajať, vyťažiť , opätovne získať alebo poškodiť ciele vysokej hodnoty alebo ciele veľkého významu, alebo dosiahnuť špecifické, presne definované a často časovo-citlivé výsledky.

 

   Boj s terorizmom (Counter Terrorism – CT) Terorizmus je nezákonným použitím násilia alebo hrozby násilia často motivovaný náboženskými, politickými alebo ideologickými pohnútkami na vyvolanie strachu a nátlaku na vládu alebo spoločnosť na dosiahnutie zvyčajne politických cieľov. Protiteroristická činnosť sú činnosti a operácie na neutralizáciu teroristov a ich organizácií a sietí, aby neboli schopné používať násilie na vyvolávanie strachu a nátlaku na vlády na dosiahnutie svojich cieľov. SŠO majú spôsobilosť viesť tieto operácie v prostredí, ktoré môže byť pre konvenčné sily nedostupné kvôli politickým obmedzeniam alebo charakteru hrozby.

 

Skočiť na menu


Share