Preskocit navigáciu

Základné pojmy


   Od začiatku deväťdesiatych rokov 20. storočia vojenské konflikty a použitie vojenskej sily prekročili veľa tradičných a do tej doby overených postupov vedenia konfliktov. Pre zmeny v týchto postupoch dochádza k intenzívnej transformácii síl pre špeciálne operácie,  ich velenia a riadenia na strategickej, operačnej a taktickej úrovni.

 

   Sily pre špeciálne operácie (SŠO) tvoria časť ozbrojených síl členských krajín aliancie a sú priamo využívane pre bezpečnostnú politiku štátu a pre citlivé diskrétne operácie.  Sily pre špeciálne operácie sú určené sily aktívneho alebo záložného komponentu vo vojenskej službe krajiny špecificky organizované, vycvičené a vybavené na vedenie a podporu špeciálnych operácií.

 

   Špeciálne operácie (ŠO) vyžadujú jedinečné spôsoby nasadenia (employment), taktiky, techniky, postupy a vybavenie. Často sa vedú v nepriateľskom, neprístupnom alebo politicky/diplomaticky citlivom prostredí a sú charakterizované jednou z nasledovných vlastností: časová citlivosť, utajený alebo skrytý charakter, nízka signatúra, práca s alebo prostredníctvom domorodých, povstaleckých, nepravidelných síl alebo tretej strany, väčšie požiadavky na regionálnu orientáciu a kultúrne znalosti, závislosť na spravodajských informáciách a domorodých zdrojoch a vyšší stupeň strategického, fyzického, politického a diplomatického rizika ako pri konvenčných operáciách. Môžu byť vedené nezávisle, alebo v koordinácii s konvenčnými silami, hostiteľskými krajinami, mnohonárodnými, alebo interagentúrnymi partnermi a domorodou populáciou na dosiahnutie strategicko-politických cieľov pomocou vyhodnocovania alebo formovania politického a vojenského prostredia. Vedú sa v celom spektre konfliktu na dosiahnutie okamžitého alebo dlhotrvajúceho účinku s cieľom napomáhať prevencii alebo odstrašeniu od konfliktu, alebo víťazstvu vo vojne.

 

   Sily pre špeciálne operácie (SŠO) určené sily aktívneho alebo záložného komponentu vo vojenskej službe krajiny špecificky organizované, vycvičené a vybavené na vedenie a podporu špeciálnych operácií.

 

   Špeciálne sily (ŠS) sú sily organizované, vycvičené a vybavené na vedenie špeciálnych operácií s dôrazom na vedenie nekonvenčnej bojovej činnosti.

 

Skočiť na menu


Share