Preskocit navigáciu

Slovo na úvod


                                                 

         Vážení priatelia,

 srdečne Vás vítam na oficiálnej internetovej stránke 5. pluku špeciálneho určenia, ktorý je jediným útvarom Síl pre špeciálne operácie v  štruktúrach Ozbrojených síl Slovenskej republiky.

Modrocký   Teší ma Váš záujem o činnosť a dianie v našom útvare - aj Váš záujem je pre nás zaväzujúci a je nesmiernou motiváciou pre všetkých príslušníkov pluku pre kvalitné plnenie úloh.

 

 Prostredníctvom tejto internetovej stránky sa Vás v maximálnej možnej miere snažíme informovať o všetkých dôležitých udalostiach, ktoré sa v našom pluku dejú. S ohľadom na špecifický charakter úloh, ktoré naše jednotky vykonávajú, nie je možné verejnosť informovať v plnom rozsahu o všetkom. Sú oblasti, pri ktorých by plná informovanosť mohla mariť úspešné plnenie našich úloh.

  Našou prvoradou úlohou a poslaním je vysoká pripravenosť na poskytnutie spôsobilostí Síl pre špeciálne operácie pri obrane Slovenskej republiky, ako aj prispievanie k zaručovaniu kolektívnej obrany členských krajín NATO v súlade s článkom 5 Washingtonskej dohody. Jedinečné spôsobilosti pluku boli mnohokrát uplatnené aj na domácom území, takmer vždy v spolupráci s Útvarom osobitného určenia Prezídia Policajného zboru, pri plnení úloh Domáceho krízového manažmentu.

  Vzhľadom na potrebu navyšovania početného stavu personálu útvaru bolo v roku 2018 novelizované Nariadenie náčelníka generálneho štábu slovenských ozbrojených síl o výbere profesionálnych vojakov do 5. pluku špeciálneho určenia, no podarilo sa nám presadiť aj prípravu novoprijatých vojakov 1. stupňa v odbornosti G50 - špeciálne operácie - už v prípravnej štátnej službe v Základni výcviku a mobilizačného doplňovania v Martine.  Od týchto zmien si sľubujeme uľahčenie prechodu úspešných kandidátov po výbere do služby v pluku. Každý „nováčik“, bez ohľadu na funkčné zaradenie, musí úspešne absolvovať niekoľkomesačný Základný kvalifikačný kurz pre špeciálne operácie, ktorý je akousi prvotnou odbornou nadstavbou po nástupe do pluku.

  V roku 2021 budeme pokračovať v príprave nášho príspevku do Operácie Resolute Support v Afganistane, rozvíjaní spôsobilosti novo certifikovaného pozemného úlohového zoskupenia Síl pre špeciálne operácie určeného do pohotovosti Síl rýchlej reakcie NATO. Čakajú nás i viaceré bilaterálne a multinárodné cvičenia s partnermi špeciálnych síl z Belgicka, Maďarska, Poľska, Rakúska, Ukrajiny, USA a Veľkej Británie či už na území SR, alebo v zahraničí. Participovať budeme i na najvýznamnejšom cvičení Ozbrojených síl Slovenskej republiky tohoto roku - Slovak Shield 2021. Ďalej budeme participovať na cvičení Black Swan 2021 v Maďarsku, ktoré je súčasťou najväčšieho cvičenia síl pre špeciálne operácie Trojan Footprint a na cvičení Wawelberg Bridges 2021 konanom v Poľsku.   Naďalej chceme prehlbovať i spoluprácu s partnermi z rezortu ministerstva vnútra pre pôsobnosť na scéne domáceho krízového manažmentu.

  Ak to pandémická situácia umožní plánujeme v roku 2021 organizovať dva výbery do našich radov, predbežne v  apríli a júni. Budete o nich s dostatočným predstihom informovaní 

  

      Vážení priatelia,

 dovoľte mi, aby som Vám poďakoval za doposiaľ prejavenú priazeň, rešpekt, podporu a hlavne dôveru. Ubezpečujem Vás, že vynaložíme všetko naše úsilie na to, aby sme si aj v budúcnosti našou činnosťou Vašu dôveru udržali.

 

                                                    

            
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                       podplukovník  Miroslav Modrocký, zastupujúci veliteľ pluku 

                                                                                                      

                                                                                                                                     

 

 

Skočiť na menu


Share