Preskocit navigáciu

Veliteľ špeciálnych síl NATO navštívil 5. pluk špeciálneho určenia


Veliteľ špeciálnych síl NATO navštívil 5. pluk špeciálneho určenia

 Na pozvanie náčelníka Štábu pre operácie Generálneho štábu OS SR (GŠ OS SR) brigádneho generála Pavla Macka navštívil 5. pluk špeciálneho (5. pšu) v Žiline v dňoch 9. – 10. novembra 2010 veliteľ Špeciálnych operácií NATO Najvyššieho veliteľstva spojeneckých síl v Európe (NSHQ SACEUR) generálporučík Frank Kisner so sprievodom.

 Na brífingu generál Kisner veľmi pozitívne hodnotil angažovanosť pluku v reálnom nasadení pri zabezpečení samitu prezidentov Bush – Putin v Bratislave, počas prevozu novozavádzanej meny EURO v Slovenskej republike, pri bezpečnostnom pokrytí zasadnutia ministrov obrany členských krajín NATO v Bratislave a NATO MC Conference vo Vysokých Tatrách. Ďalej vysoko vyzdvihol dynamiku rozvoja a napredovania pluku pri dosiahnutí plnej spôsobilosti pre plnenie celého spektra úloh síl pre špeciálne operácie a to i vďaka účasti v kurzoch bezplatne organizovaných veliteľstvom Špeciálnych operácií. Americký generál sa intenzívne zaujímal o BICES (Battlefield Intelligence Collection and Exploitation System – poľný systém zbierania a využitia spravodajstva) ako kľúčový nástroj k prístupu a zdieľaniu utajovaných informácií v sieti NATO. Ocenil, že pluk má vybudované chránené priestory na úrovni NATO SECRET a v súčasnosti chýba už len formálny krok pre úplnú implementáciu spomínaného informačného systému. Vojaci žilinského pluku sú spôsobilí analyzovať informácie z takto dostupnej databázy. Vedia získavať ďalšie informácie a pomocou analýzy a dedukcie predpokladať vývoj situácie v priestore operácie. Následne sú schopní naplánovať a realizovať operáciu.

 Pri prezentácii systému riadenia a velenia pluku z úrovne generálneho štábu OS SR generál Kisner zdôraznil význam priamej podriadenosti pod náčelníka GŠ OS SR, avšak s odporúčaním v blízkej budúcnosti vytvoriť presne definovaný koordinačný prvok k aktuálnej štruktúre zaradenia pluku v zostave ozbrojených síl SR.

 Americký hosť vyjadril plnú podporu nasadeniu príslušníkov pluku v operácii ISAF v Afganistane a prisľúbil nájsť možnosti materiálnej pomoci zo strany veliteľstva Špeciálnych operácií.

Súčasťou brífingu bola i prehliadka zbraní, pozorovacej techniky a zdravotníckeho materiálu používaného vojakmi pluku, z ktorej bol generál Kisner príjemne prekvapený. Jedinou oblasťou, na ktorej je podľa neho ešte nutné popracovať je spojenie, ktoré do značnej miery limituje efektívne pôsobenie v koaličnom prostredí v operácii ISAF.

 Plukovník Ľubomír Šebo, veliteľ 5. pšu, sprevádzal návštevu vo Výcvikovom priestore Vojenského obvodu (VP VO) Lešť. Riaditeľ Ústavu špeciálneho zdravotníctva a výcviku brigádny generál Pavol Maslík predstavil celý výcvikový potenciál VP VO s dôrazom na novovybudované výcvikové zariadenia Jakub Building Gun, Jakub Village a najnovší Jakub High Rise. Praktické ukážky výcviku na uvedených zariadeniach predviedli príslušníci 5. pluku spolu s policajtmi z pohotovostného útvaru z Banskej Bystrice. Priestory sú totiž vhodné pre výcvik jednotiek špeciálnych síl NATO ale i záchranárskych a zdravotníckych tímov, ktoré majú potenciál spolupracovať s jednotkami určenými pre špeciálne operácie.

 Návšteve žilinských výsadkárov predchádzalo prijatie zástupcom náčelníka GŠ generálmajorom Jaroslavom Vývlekom. Počas prijatia na generálnom štábe generál Kisner rokoval s náčelníkom Štábu pre operácie brigádnym generálom Pavlom Mackom a veliteľom Centra riadenia operácií brigádnym generálom Jindřichom Jochom, počas ktorého oboznámili hosťa s poslaním a úlohami ozbrojených síl SR.

 Veliteľstvo špeciálnych operácií NATO je vrchol Iniciatívy NATO pre transformáciu SOF (NSTI - NATO SOF Transformation Initiative). Je poradným orgánom pre veliteľa Spojeneckých síl v Európe a velenie NATO zameraným na špeciálne operácie a spoluprácu s cieľom posilnenia Aliančnej siete síl pre špeciálne operácie (SOF - Special Operations Forces). Prostredníctvom NSHQ NATO transformuje existujúce NATO SOF schopnosti, v oblastiach vzdelávania a rozvoja veliteľov, doktrín, výcviku a plánovania, informačných systémov a infraštruktúry.


Veliteľ špeciálnych síl NATO navštívil 5. pluk špeciálneho určenia I.Veliteľ špeciálnych síl NATO navštívil 5. pluk špeciálneho určenia I.Veliteľ špeciálnych síl NATO navštívil 5. pluk špeciálneho určenia I.Veliteľ špeciálnych síl NATO navštívil 5. pluk špeciálneho určenia I.Veliteľ špeciálnych síl NATO navštívil 5. pluk špeciálneho určenia II.Veliteľ špeciálnych síl NATO navštívil 5. pluk špeciálneho určenia II.Veliteľ špeciálnych síl NATO navštívil 5. pluk špeciálneho určenia II.Veliteľ špeciálnych síl NATO navštívil 5. pluk špeciálneho určenia II.Veliteľ špeciálnych síl NATO navštívil 5. pluk špeciálneho určenia III.Veliteľ špeciálnych síl NATO navštívil 5. pluk špeciálneho určenia III.Veliteľ špeciálnych síl NATO navštívil 5. pluk špeciálneho určenia III.Veliteľ špeciálnych síl NATO navštívil 5. pluk špeciálneho určenia III.Veliteľ špeciálnych síl NATO navštívil 5. pluk špeciálneho určenia IVVeliteľ špeciálnych síl NATO navštívil 5. pluk špeciálneho určenia IVVeliteľ špeciálnych síl NATO navštívil 5. pluk špeciálneho určenia IVVeliteľ špeciálnych síl NATO navštívil 5. pluk špeciálneho určenia IVVeliteľ špeciálnych síl NATO navštívil 5. pluk špeciálneho určenia VVeliteľ špeciálnych síl NATO navštívil 5. pluk špeciálneho určenia VVeliteľ špeciálnych síl NATO navštívil 5. pluk špeciálneho určenia VVeliteľ špeciálnych síl NATO navštívil 5. pluk špeciálneho určenia VVeliteľ špeciálnych síl NATO navštívil 5. pluk špeciálneho určenia VI

Autor: 5. pšu – npor. Mário Pažický , Foto: archív GŠ, kpt. Peter Michnica, 5. pšu – npor. Mário Pažický - Dátum: 11.11.2010
Čítanosť: 61092
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share