Preskocit navigáciu

Hodnotiaci komisári USSOCEUR v 5. pluku špeciálneho určenia


Hodnotiaci komisári USSOCEUR v 5. pluku špeciálneho určenia

 Tretí novembrový týždeň bol za bránami 5. pluku špeciálneho určenia v znamení posudzovania jeho schopností a spôsobilostí. Osemčlenná hodnotiaca komisia z USSOCEUR (United States Special Operations Command Europe – Velitežstvo pre špeciálne operácie USA v Európe sídliace v Štuttgarte - Nemecko) a NSHQ (NATO SOF /Special Operations Forces/ Headquarters, Mons – Belgicko) posudzovala aktuálnu pripravenos deklarovaného záväzku pre plnenie úloh špeciálnych operácií v operácii ISAF v Afganistane a konštatovala spokojnos vo všetkých hodnotených bodoch. Týmto pluk preukázal spôsobilos pre plnenie úplného spektra úloh špeciálnych operácií. Komisia komplexne posudzovala stav pluku na domovskej pôde v Žiline a vo výcvikovom priestore Vojenského obvodu (VP VO) Leš. So závermi hodnotiacej návštevy zoznámili komisári náčelníka Štábu pre operácie Generálneho štábu ozbrojených síl SR brigádneho generála Pavla Macka.

 Dynamická ukážka spôsobilostí pre plnenie úloh SOF (Special Operation Forces) znázornila činnos skupín špeciálneho určenia v priestore operácie. Infiltrácia skupín bola vykonaná kombinovane, vysadením spôsobom Fast Rope – rýchlozlanením -   útočného komponentu z vrtužníku Mi-17 a pozemnou cestou uzatváracieho komponentu. Po infiltrácii nasledovalo priblíženie cvičiacich k objektu. Neuposlúchnutá výzva na vzdanie sa a otvorenie objektu bola podnetom pre násilné vniknutie. To si vyžiadalo elimináciu ozbrojených povstalcov ostrou strežbou. V objekte členovia útočného komponentu pozitívne identifikovali podozrivého. Ten bol zadržaný a spolu s nájdeným materiálom transportovaný na základňu špeciálnych síl. Podozrivému boli odobrané biometrické údaje. Na základni boli analyzované výstupy zo zadržaných komunikačných a informačných prostriedkov. Precvičený bol i tzv. partnering, teda aktívna spolupráca s miestnymi legálnymi ozbrojenými silami. Príslušníci miestnych ozbrojených zložiek boli začlenení do skupín špeciálneho určenia. Celý priestor operácie bol pod neustálym monitoringom bezpilotného taktického leteckého prostriedku SKYLARK 1-LE. Členovia komisie prejavili záujem o spoločný výcvik na zariadeniach VP VO Leš, najmä Jakub Building Gun, Jakub Village a Jakub High Rise.

 Komisia sa pri monitorovaní sústredila najmä na tieto spôsobilosti: plánovanie a riadenie špeciálnych operácií; infiltrácia a exfiltrácia v operačnom priestore vzduchom, po zemi a po vode; vykonávanie operácie v každom type priestoru – vo všetkých zemepisných šírkach; vykonávanie vojenskej asistencie miestnym vojenským jednotkám; rozvoj, organizovanie, vystrojenie, nacvičenie a odborné radenie; vykonávanie ofenzívnej operácie; zničenie, eliminácia alebo zajatie osoby a vyaženie materiálu; poskytovanie informácie v reálnom čase nadriadenému velitežovi z každého typu operačného priestoru; vykonávanie priamej pažby zo vzduchu, zo zeme a z vody; vykonávanie operácie diskrétne, zakryte a odkryte; podpora operácií TST (Time Sensitive Target – podpora operácií s časovo limitovaným ciežom), CSAR (Combat Search and Rescue – podpora operácií pre bojové vyhžadanie a záchranu) a QRF (Quick Reaction Force – podpora operácií síl rýchlej reakcie) a spôsobilos vykonáva TEO (Technical Explotation Operations - operácia technického vyaženia).


Hodnotiaci komisári USSOCEUR v 5. pšu I.Hodnotiaci komisári USSOCEUR v 5. pšu I.Hodnotiaci komisári USSOCEUR v 5. pšu I.Hodnotiaci komisári USSOCEUR v 5. pšu I.Hodnotiaci komisári USSOCEUR v 5. pšu II.Hodnotiaci komisári USSOCEUR v 5. pšu II.Hodnotiaci komisári USSOCEUR v 5. pšu II.Hodnotiaci komisári USSOCEUR v 5. pšu II.Hodnotiaci komisári USSOCEUR v 5. pšu III.Hodnotiaci komisári USSOCEUR v 5. pšu III.Hodnotiaci komisári USSOCEUR v 5. pšu III.Hodnotiaci komisári USSOCEUR v 5. pšu III.Hodnotiaci komisári USSOCEUR v 5. pšu IV.Hodnotiaci komisári USSOCEUR v 5. pšu IV.Hodnotiaci komisári USSOCEUR v 5. pšu IV.Hodnotiaci komisári USSOCEUR v 5. pšu IV.Hodnotiaci komisári USSOCEUR v 5. pšu V.Hodnotiaci komisári USSOCEUR v 5. pšu V.Hodnotiaci komisári USSOCEUR v 5. pšu V.Hodnotiaci komisári USSOCEUR v 5. pšu V.Hodnotiaci komisári USSOCEUR v 5. pšu VI.Hodnotiaci komisári USSOCEUR v 5. pšu VI.Hodnotiaci komisári USSOCEUR v 5. pšu VI.Hodnotiaci komisári USSOCEUR v 5. pšu VI.Hodnotiaci komisári USSOCEUR v 5. pšu VII.Hodnotiaci komisári USSOCEUR v 5. pšu VII.Hodnotiaci komisári USSOCEUR v 5. pšu VII.Hodnotiaci komisári USSOCEUR v 5. pšu VII.Hodnotiaci komisári USSOCEUR v 5. pšu VIII.Hodnotiaci komisári USSOCEUR v 5. pšu VIII.Hodnotiaci komisári USSOCEUR v 5. pšu VIII.Hodnotiaci komisári USSOCEUR v 5. pšu VIII.Hodnotiaci komisári USSOCEUR v 5. pšu IX.Hodnotiaci komisári USSOCEUR v 5. pšu IX.Hodnotiaci komisári USSOCEUR v 5. pšu IX.

Autor: 5. pšu – npor. Mário Pažický , Foto: nrtm. Peter Sládek a npor. Mário Pažický - Dátum: 24.11.2010
Čítanos: 48402
Verzia pre tlač

Skoči na menu


Share