Preskocit navigáciu

Výber nových príslušníkov do 5. pluku špeciálneho určenia


Výber nových príslušníkov do 5. pluku špeciálneho určenia

 V súlade s Rozkazom náčelníka Generálneho štábu OS SR č. 2 zo dňa 14. 12. 2004 (uverejnený vo Vestníku MO SR, čiastka 50/2004) a v znení Rozkazu náčelníka Generálneho štábu OS SR zo dňa 14. 2. 2008 (uverejnený vo Vestníku MO SR, čiastka 24/2008) o podmienkach výberu profesionálnych vojakov do 5. pluku špeciálneho určenia (ďalej len „rozkaz“), vyhlasuje veliteľ 5. pluku špeciálneho určenia výber profesionálnych vojakov do 5. pluku špeciálneho určenia.

 Výber sa uskutoční v priestoroch 5. pluku špeciálneho určenia, Rajecká cesta 18, Žilina v termíne od 22. do 30. apríla 2013. Dĺžka výberu nie je závislá od typu ponúkanej funkcie.

 

Podmienky pre zaradenie profesionálneho vojaka do výberu:

 •  profesionálny vojak OS SR

 •  zdravotná klasifikácia "A"

 •  plavec

 •  maximálne 2–oj násobná doterajšia neúspešná účasť na výbere

 •  predloženie požadovanej dokumentácie

 

Požadovanou dokumentáciou sa rozumie:

 • písomná žiadosť profesionálneho vojaka OS SR o zaradenie do výberu so stanoviskom veliteľa k eventuálnemu premiestneniu po jeho úspešnom absolvovaní; v žiadosti je potrebné uviesť aj konkrétnu funkciu, o ktorú má uchádzač záujem

 • kópia osobnej karty profesionálneho vojaka

 • kópia posledného služobného hodnotenia

 • osvedčenie o jazykovej skúške podľa normy NATO STANAG (výhodou je úspešné absolvovanie minimálne SLP 1 anglický jazyk)

 • ďalšia dokumentácia (potápačské osvedčenie, horolezecké osvedčenie, pyrotechnické osvedčenie, vodičský preukaz, osvedčenie zdravotníka, záchranára, oprávnenie na obsluhu elektrocentrály a pod.)

 • kópia prehľadu o neprítomnosti v štátnej službe za rok 2012

 • kópia bezpečnostnej previerky

 • potvrdenie od lekára o spôsobilosti zúčastniť sa výberového konania, t. j. vyjadrenie o aktuálnom zdravotnom stave uchádzača o službu v 5. pluku špeciálneho určenia, prípadne o príčinách, ktoré by mohli ovplyvniť celkový výkon uchádzača, napr. operácia, užívanie antibiotík, nedoliečené vážne zranenia - nie staršie ako 14 dní

 

 Požadovanú dokumentáciu zašlite Skupine personálneho manažmentu 5. pluku špeciálneho určenia do 5. apríla 2013.

 

Kontaktné osoby:

npor. Mgr. Lenka PETROVÁ, č. tel.: 44 24 84, e-mail: lenka.petrova@mil.sk

rtm. Bc. Vladimír STOILA, č. tel.: 44 24 75, e-mail: vladimir.stoila@mil.sk

 

 V prípade neúplnosti dokumentácie alebo nedodržania termínu nebudú žiadosti akceptované. 

 Osobné pozvánky na výber budú zasielané služobným postupom až po posúdení úplnosti a správnosti predložených dokumentov.

 V pozvánke budú uvedené všetky podstatné podrobnosti súvisiace s výberom, akými sú napr. časový harmonogram výberu a potrebný materiál osobného používania z vlastných zdrojov uchádzača. Uchádzači absolvujú výber formou služobnej cesty. Ubytovanie bude zabezpečené v objekte 5. pluku, stravovanie bude zabezpečované prostredníctvom stravných lístkov po ich zakúpení.

 Výber personálu do pluku je zamestnanie, ktorého cieľom je vybrať príslušníkov OS SR pre potreby 5. pluku špeciálneho určenia, ako jednotky určenej pre plnenie úloh Síl pre špeciálne operácie.

 

 1. časť - testy fyzickej zdatnosti

 • vševojskové preskúšanie 

 • preskúšanie z plávania 

 • preverenie odbornej spôsobilosti

 • preverenie jazykovej spôsobilosti

 • psychotesty

 2. časť - komplexné zamestnanie v teréne - fyzické a psychické preverenie vytrvalosti, sily, obratnosti, riešenia krízových situácií atď.

 

 Odstúpenie z výberu:

 • na vlastnú žiadosť

 • zdravotné dôvody

 • závažné porušenie BOZP

 

 Všeobecné podmienky a hodnotenie

 Uchádzač sa zúčastňuje výberu na vlastnú žiadosť a dobrovoľne. Výberu k pluku sa môže uchádzač zúčastniť najviac 3-krát. Pre vážne porušenie bezpečnosti a disciplíny nebude možné v budúcnosti akceptovať žiadosť o zaradenie do výberu. Akceptovanie splnenia podmienok pre prijatie k 5. pluku špeciálneho určenia po úspešnom absolvovaní výberu je možné po dobu dvoch rokov. V prípade, že uchádzač vážne poruší bezpečnostné opatrenia alebo vojenskú disciplínu, bude automaticky vylúčený z výberu.Autor: 5. pšu – kpt. Mário Pažický , Foto: 5. pšu – kpt. Mário Pažický - Dátum: 11.02.2013
Čítanosť: 75893
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share